Press "Enter" to skip to content

Obavijest za doktore medicine (specijalizanti)

0

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje specijalizantskog staža za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Predavanja će se održati u utorak, 11.04.2017. godine sa početkom u 10h, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova br.9), sala u prizemlju.

Samo specijalizanti koji imaju uputnice radnih organizacija (ne odnosi se na samofinansirajuće koleginice i kolege), i Rješenja FMZ, mogu pristupiti nastavi.

Uputnice se mogu slati putem maila,  kabinet.sa@zzjzfbih.ba ili faxom 033 564 602, te dostaviti lično ili poštom,  ukoliko nisu dostavljene do sada.

Dodatne informacije (za ovaj termin) možete dobiti na broj 033 564 614 ili mail m.dancevic@zzjzfbih.ba