Press "Enter" to skip to content

Obavijest o terminu predavanja “osnovi teorijske nastave” u okviru dijela specijalističkog staža za ljekare u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH

0

Obavještavamo specijalizante/kinje da će se predavanje za tematsku cjelinu „Osnovna teorijska nastava“ u okviru dijela specijalističkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15) održati 18.4.2018. godine (SRIJEDA) s početkom u 10.00 sati.u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u Sarajevu, Titova 9 (sala Menadžmenta u prizemlju).

Molimo Vas da uvažite činjenicu da moramo znati imena osoba koji će prisustvovati navedeniom predavanju, pa ako ste već ranije dostavili dokumente, samo potvrde svoju namjeru. Ujedno, molimo sve kandidate/kinje koji žele prisustvovati predavanju da,ukoliko već nisu, dostave neophodne dokumente: Rješenja o specijalizaciji i uputnicu, putem faxa (033 564 602) ili mala: kabinet.sa@zzjzfbih.ba najdalje do 16.04.2018, kako bismo mogli napraviti konačni spisak.

Samofinansirajućim kandidatima je neophodno Rješenje FMZ-a i njihova osobna prijava.