Obavijest o početku edukacije iz zdravstvenog menadžmenta

Categories: Novosti

Nastava za kandidate koji pohađaju osnovnu razinu edukacije (SHCE 1)

26.-27.02.2016.

Predavanja će biti održana u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, ul. M.Tita br.9.

 

Nastava za kandidate koji pohađaju srednju razinu edukacije (SHCE 2)

04.-05.03.2016.

Nastava za kandidate koji pohađaju naprednu razinu edukacije (SHCE 3)

18.-19.03.2016.

Predavanja za ove dvije grupe (SHCE 2 i SHCE 3) će se kontinuirano održavati u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 70/III.

 

© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
  • Twitter
  • YouTube