Press "Enter" to skip to content

Obavijest o edukaciji za mrtvozornike i ovlaštene doktore medicine iz oblasti mrtvozorstva

0

Shodno Pravilniku o načinu pregleda umrlih, te ustvrđivanja vremena i uzroka smrti (Službene novine Federacije BiH br. 79/13),  Zavod za javno zdravstvo ustvrdio je Program edukacije za mrtvozornike i ovlaštene doktore medicine iz oblasti mrtvozorstva. Federalno ministarstvo zdravstva dalo je svoju suglasnost na predloženi program, te se ista može provoditi na teritoriji Federacije BIH.

Edukaciju su dužni obaviti svi mrtvozornici i ovlašteni doktori medicine koji se bave mrtvozorstvom , kao i novoimenovani ljekari mrtvozornici.

Organizaciju i rad mrtvozorničke službe ustvrđuje Županijsko/ Kantonalno ministarstvo zdravstva. Edukaciju doktora medicine iz oblasti mrtvozorstva provode Kantonalni zavodi za javno zdravstvo u suradnji sa organizacionim jedinicama za sudsku medicinu , sukladno navedenom Pravilniku.

Završetkom edukacije stječe se naziv liječnika/ljekara mrtvozornika.

Program edukacije – Preuzmite dokument

Saglasnost FMZ-a na program edukacije – Preuzmite dokument

Priručnik o popunjavanju potvrde o smrti