Press "Enter" to skip to content

Informativno/edukativna radionica o revidiranim zdravstveno-statističkim obrascima

0

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalno ministarstvo zdravstva su, nakon provedenog procesa revizije zdravstveno-statističkih evidencionih obrazaca u Federaciji BiH, organizirali informativno-edukativnu radionicu o revidiranim obrascima. Radionica je održana 28.11.2018. godine, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Aktivno učešće na radionici su, osim predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Federalnog ministarstva zdravstva i AKAZ-a, uzeli zaposlenici iz kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, odgovorni za vođenje zdravstvene statistike.

Na radionici su prezentirani revidirani obrasci sa uputstvima za vođenje i dostavljanje, a u skladu sa „Zakonom o evidencijama iz oblasti zdravstva“ (Službene novine FBiH br:37/12), regulirane sa tri pipadajuća pravilnika o načinu vođenja, objavljeni u „Službanim novinama FBiH br 61/18“.

Ovom prilikom su učesnici upoznati sa obavezom vođenja javnozdravstvenih registara za bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja, a propisani su pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja individualnih izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija, kao i drugim pitanjima od značaja za individualne izvještajne obrasce i druge pomoćne obrasce.

Osnovna medicinska dokumentacija i individualni obrasci-prezentacija

Zbirni izvještajni obrasci-prezentacija