Press "Enter" to skip to content

Novi ciklus SHCE-3, prolongira se za jesen 2013.godine

1,366

Novi ciklus edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, napredni nivo SHCE-3, koji je trebao početi 31.05.2013.godine, zbog malog broja prijavljenih kandidata neće biti održan u predviđenom terminu, već se prolongira  za jesen 2013.godine. Novi termin početka nastave iz SHCE-3 bit će objavljen na web stranicama EFSA i ZZJZ F BiH do kraja VI mjeseca.