Press "Enter" to skip to content

Nova gripa A/H1N1

1,073

Pojava nove gripe H1N1 kod ljudi u nekoliko zemalja ukazuje na realnu opasnost njenog daljeg širenja. Virus uzrokuje oboljenje poznato kao „svinjska gripa“. Većina oboljelih nije imala dodira sa svinjama što upućuje na to da se bolest prenosi s osobe na osobu.

Stručnjaci ističu da je riječ o novoj vrsti virusa koja dosad nije zabilježena, a koja je hibrid između virusa svinjske, ptičje i ljudske gripe.

Kako se bolest prenosi?

Naučnici još uvijek nisu sigurni da li do zaražavanja dolazi nakon kraćeg ili dužeg kontakta sa zaraženom osobom.

prenos-gripeOpćenito govoreći, virusi gripe se prenose kašljanjem i kihanjem, te dodirivanjem usta i nosa neopranim rukama. Virusi gripe mogu živjeti na površini nekoliko sati, preko sline koju netko raznosi nakon što je kihnuo u ruku.

Ako živite u području, ili ste nedavno putovali u zemlje u kojima su potvrđeni slučajevi virusne infekcije nove gripe H1N1, a imate navedene simptome, vaš liječnik će odlučiti trebate li na poseban tretman ili testiranje.

Koji su simptomi?

Simptomi su slični uobičajenoj ljudskoj gripi – temperatura, bolovi u mišićima, umor, upala grla, glavobolja, groznica. Neki ljudi imaju i proljev te povraćaju,  a kod nekih nastaju ozbiljne komplikacije kao što je upala pluća.

Kako da zaštitim sebe i svoju porodicu?

Pojedinci mogu doprinijeti smanjenju širenja gripe.

Mjere predostrožnosti:
•    Prekrijte usta maramicom ako kišete i kašljete
•    Papirnu maramicu odmah odložite propisno
•    Ako nemate maramicu pri ruci, kihnite radije u podlakticu
•    Redovito perite ruke sapunom i toplom vodom
•    Ako vam sapun i voda nisu odmah dostupni naprimjer na putu, koristite gel za dezinfekciju
•    Izbjegavajte dodirivati oči, nos i usta jer se i tako može širiti virus
•    Higijena okoline (čišćenje i provjetravanje, dezinfekcija površina, predmeta, igračaka)
•    U slučaju sumnje ili pojave oboljenja- izbjegavati kontakte sa oboljelim i mjesta većih okupljanja
•    Ako ste bolesni, ne idite na posao, ne putujte,  bolesnu djecu ne puštajte u školu, ostanite kući i kontaktirajte telefonom sa najbližom zdravstvenom ustanovom
•    Vakcina još nije dostupna
•    Antiviralni lijekovi se koriste isključivo po preporuci ljekara, u liječenju i prevenciji ukoliko je osoba bila u kontaktu sa oboljelima.
•    Maske se ne preporučuju stanovništvu, osim za osobe sa simptomima bolesti, njihovu pratnju i zdravstveno osoblje.

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je fazu 5 pandemije jer su zahvaćena veća područja u kojima se infekcija širi, ali je širenje još uvijek lokalizirano. To znači da ima mjesta za oprez, ali ne i za paniku.

Za dodatne informacije kontaktirajte Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH na broj 033 716-590 i 036 324-687