Press "Enter" to skip to content

Nacrt Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH 2013-2017. godine

598

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 65. sjednici, održanoj 23. oktobra 2012. godine usvojila “Nacrt Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 2013–2017. godine.“

nacrt-planaRiječ je o dokumentu u čijoj su izradi učestvovali predstavnici federalnih ministarstava obrazovanja i nauke, zdravstva, rada i socijalne politike, te finansija, kao i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Također, tokom izrade dokumenta su obavljene i konsultacije s predstavnicima nevladinog sektora, roditelja i civilnog društva, a prihvaćene su i sugestije predstavnika lokalne zajednice, te profesionalaca koji se bave ranim rastom i razvojem, kao i drugih koji su pokazali interes za unapređenje zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite djece.

Osnovni cilj ovog dokumenta, nastalog međusektorskim integrisanim djelovanjem, jeste podsticanje zajednice na unapređenje ranog rasta i razvoja djece, dok se specifični ciljevi odnose na edukaciju roditelja, djece i žena fertilne dobi, te uspostavljanje saradnje s postojećim lokalnim ustanovama/službama u zajednici sa centrima za socijalni rad, domovima zdravlja, odgojno-obrazovnim ustanovama, vjerskim zajednicama, ustanovama za zbrinjavanje djece, žena, majki, nevladinim sektorom i drugim.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je zaduženo da u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, Federalnim ministarstvom finansija, Zavodom za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i UNICEF-om BiH, provede javne rasprave u Federaciji Bosne i Hercegovine o istom, te koordinira realizacijom planiranih aktivnosti.

U skladu sa ovim je u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke 14.12.2012. godine u Hotelu „Europa“ u Sarajevu održana Javna rasprava o Nacrtu Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH za period 2013-2017. godine.

Skup je otvorio federalni ministar obrazovanja i nauke gosp. Damir Mašić. Uz predstavnike federalnih ministarstava zdravstva, te rada i socijalne politike, učesnicima se je obratila i gđa. Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u BiH.

Tokom prezentacije dokumenta je naglašeno da je „Najbolji početak za svako dijete – najbolja investicija u budućnost“.

Javnoj raspravi su pored predstavnika ministarstava prisustvovali predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, centara za rani rast i razvoj, Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo, Crvenog križa/krsta Federacije BiH, nevladinog sektora, roditelja i civilnog društva, koji su aktivno učestvovali u raspravi. 

Zaključeno je da svi učesnici javne rasprave dostave svoje pismene primjedbe i prijedloge radnoj grupi koja je radila na izradi ovog Strateškog plana do 20.12.2012. godine, kako bi se dokument mogao finalizirati i dati u proceduru usvajanja.

Prilog: Nacrt Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH za period 2013-2017. godine.