Press "Enter" to skip to content

Monitoring radioaktivnih materija prirodnog porijekla

Centar za zaštitu od zracenja

Naziv projekta: Monitoring radioaktivnih materija prirodnog porijekla (Indoor and outdoor monitoring of NORM), (Projekat u okviru saradnje sa Medunarodnom agencijom za atomsku energiju – IAEA)
Vrijeme trajanja: 2005-2008.

Opis: Cilj projekta je ispitati ucinak radioaktivnih materija prirodnog porijekla na okoliš, te doprinos razvoju ucinkovite politike u sferi upravljanja radioaktivnim materijama prirodnog porijekla.

U BiH, odredene industrijske aktivnosti su generirale otpad koji sadrži povecanu koncentraciju radioaktivnih materija prirodnog porijekla (tzv. NORM-Naturally Occuring radioactive materials), cesto u kombinaciji sa drugim polutantima npr. teškim metalima. Projektom ce se identifikovati izvori, vršiti monitoring okoliša i po potrebi, gdje se pokaže neophodnim, primjeniti korektivne mjere u cilju smanjenja izloženosti ljudi.

Dodatno, rizik po zdravlje od izloženosti radioaktivnom gasu radonu je specifican problem, kome je posvecena odgovrajuca pažnja. Veoma je važno ispitati sadržaj radona u odredenim prethodno definisanim podrucjima, kao i pojedinim objektima. Ispitivanja ce se vršiti u prostorijama blizu površine zemlje i uspostaviti relacija sa geološkim podacima sa lokaliteta, te identificirati podrucja sa povecanim rizikom od radona.