Press "Enter" to skip to content

MICS

Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) je istraživanje u domacinstvima koje je razvio UNICEF kako bi se pomoglo zemljama da dopune podatke u vezi sa djecom i ženama.Osnovni ciljevi istraživanja su ažuriranje i obezbjedivanje informacija na osnovu kojih bi se izvršila situaciona procjena ovih populacionih grupa sredinom dekade kao i pracenje progresa prema milenijumskim razvojnim ciljevima (Millenium Development Goals)  i «Svijetu koji odgovara ciljevima djece»(World Fit for Children Goals)

Planirano je da se navedeno istraživanje provede tokom 2006. godine na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, na uzorku od 6.000 domacinstava, uz prethodno predtestiranje koje ce se provesti u gradovima Banja Luka i Sarajevo.

Koordinator za vodjenje i provedbu istraživanja je Jedinica za ekonomsko planiranje i provedbu srednjorocnog plana razvoja BiH(EPPU). UNICEF je zadužen za obezbjedenje tehnicke podrške, a samo istraživanje  ce provesti razlicite zdravstvene organizacije u oba entiteta i distriktu  u saradnji sa ministarstvima zdravstva.

Predvideno je da istraživanje u Federaciji Bosne i Hercegovine  provede Zavod za javno zdravstvo FBiH.