Press "Enter" to skip to content

Maligne neoplazme u 2007. godini

594

Na području Federacije Bosne i Hercegovine u toku 2007. godine broj novootkrivenih bolesnika sa invazivnom malignom neoplazmom (šifre MKB 10: C00-C97; bez C44/rak kože) je 4147 sa stopom incidence 178,1 /100.000 stanovnika.

U ovoj godini prijavljeno je 1.046 umrlih osoba od malignih neoplazmi sa stopom mortaliteta 44,9%000. Sve zdravstvene ustanove na području Federacije Bosne i Hercegovine dostavljaju prijave malignih neoplazmi.

REGISTROVANI NOVI SLUČAJEVI OBOLJEVANJA OD MALIGNIH NEOPLAZMI NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U TOKU 2007. GODINE