Press "Enter" to skip to content

Licence za obavljanje djelatnosti tehničkog servisa za zaštitu od zračenja

662

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je licenciran za obavljanje djelatnosti tehničkog servisa za zaštitu od zračenja. Licence broj : 4-271-101/11  i  4-271-257/12,  su izdate od Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost  BiH.

Print Friendly, PDF & Email
Pratite nas na socijalnim mrežama