Zbog većeg broja kandidata iz Hercegovine, koji su se prijavili za edukaciju iz osnovne razine (SHCE 1) Kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstrvenog menadžmenta (KPE), organizatori edukacije su odlučili, uz očitovanu mogućnost i svih predavača, da istu organiziraju i u Mostaru, obzirom da je jedna grupa kandidata osnovne razine , već započela edukaciju u Sarajevu. Edukacija u Mostaru će početi 23.03.2018.godine, u prostoru Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Vukovarska br. 46.

Javni oglas za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

Poštovani,

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (ZZJZ FBiH), u suradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (EFSA UNSA) i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru (MF SVMO), uz učešće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a uz suglasnost Federalnog ministra zdravstva, objavljuje Javni oglas za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.

Oglas je objavljen u dnevnim novinama “Večernji list” i “Dnevni avaz”.  Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana posljednje objave.

Javni oglas 07.2016.

Pročitajte više

Oglasi za novine

Federalni ministra zdravstva, doc.dr.sc.Vjekoslav Mandić, dao je suglasnost na sadržaj redizajniranog Programa KPE kao i na liste nositelja i sunositelja modula koje je predložila imenovana Radna grupa.

Nastava za kandidate osnovne razine edukacije (SHCE 1) održavat će se u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, ul. M.Tita br.9, a za srednju razinu edukacije(SHCE 2) i naprednu razinu edukacije (SHCE 3) održavat će se kontinuirano u prostorima Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 70/III.

(Redizajnirani Program edukacije sa modulima, te nositeljima i sunositeljima modula nalazi se na našoj web stranici edukacija.zzjzfbih.ba)

Kandidati osnovne razine edukacije (SHCE1) slušati će nastavu iz modula „Uvod u zdravstveni sustav“, kandidati  srednje razine edukacije (SHCE2) iz modula „Ekonomika u zdravstvu“, a kandidati napredne razine edukacije (SHCE3) iz modula „Računovodstvo, revizija i analiza financijskih izvještaja

Oglas za novine 20.01.2016. – hrvatski jezik – Preuzmi dokument
Oglas za novine 20.01.2016. – bosanski jezik – Preuzmi dokument

 

Pročitajte više

Plan edukacije

SHCE 1 – Osnovna razina edukacije ( ZZJZ F BiH SA)
16.-17.10. Uvod u zdravstveni sustav : Dr.sc. Enida Imamović
30.-31.10. Osnove menadžmenta : Prof.dr.sc. Aziz Šunje
06.-07.11. Etika u zdravstvu : Doc.dr.sc. Ivo Curić i Dr.sc. Zlatan Delić

Pročitajte više

Nastavak kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta (KPE) za sve razine edukacije započinje 16. i 17.10. u 09 sati u prostorima ZZJZFBiH i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Federalni ministra zdravstva, Doc.dr.sc.Vjekoslav Mandić, dao je suglasnost na sadržaj redizajniranog Programa KPE kao i na liste nositelja i sunositelja modula koje je predložila imenovana Radna grupa, te se proces kontinuirane edukacije iz zdravstvenog menadžmenta nastavlja već u petak i subotu (16. i 17.10.2015.godine), sa početkom u 09.sati. 

Pročitajte više
 • Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji i zdravstvenog menadžmenta (“Službene novine FBiH”, br. 88/11) – Preuzmite dokument
 • Izmjene i dopune Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta („Službene novine FBiH“, br. 82/13) – Preuzmite dokument
 • Izmjene i dopune Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta („Službene novine FBiH“, br. 75/15) – Preuzmite dokument
 • Izmjene i dopune Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta („Službene novine FBiH“, br. 77/17) – Preuzmite dokument
 • Rješenje o imenovanju povjerenstva za evaluaciju zahtjeva i odabir kandidata za edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta 24-11-2015 – Preuzmite dokument
 • Rješenje o imenovanju povjerenstva za provjeru znanja SHCE 24-11-2015 – Preuzmite dokument
 • Rješenje o imenovanju povjerenstva za priznavanje edukacije SHCE 24-11-2015 – Preuzmite dokument
  Rješenje o imenovanju koordinacionog tijela SHCE 7-12-2015 – Preuzmite dokument
 • Rješenje o troškovima edukacije i završne provjere znanja iz zdravstvenog menadžmenta 26-11-2015- Preuzmite dokument
 • Ugovor o partnerskoj saradnji nosioca edukacije  ZZJZFBiH-EFSA-MF SVM- Preuzmite dokument

Link za pristup online portalu – http://edukacija.zzjzfbih.ba/

Moduli, nositelji modula i drugi predavači osnovne razine edukacije-SHCE 1

Uvod u zdravstveni sustav :                 dr.sc. Enida Imamović,prof dr.sc.Dragana Nikšić i mr.sc.Irena Jokić

Osnove menadžmenta :                 prof.dr.sc. Aziz Šunje

Organizacijsko ponašanje:                 prof.dr.sc.Adisa Delić, prof dr.sc.Semra Čavaljuga i prof.dr.sc.Lidija-lesko Bošnjak

Kvaliteta u zdravstvu:                 doc.dr.sc. Ahmed Novo i suradnici

Zdravstveni menadžment :                 doc.dr.Aleksandar Džakula i  prim.dr. Zvonimir Šostar

Etika u zdravstvu :                  doc.dr.sc. Ivo Curić, prof.dr.sc.Marija Ćutura i prof.dr.sc. Zlatan Delić

 

Moduli, nositelji modula i drugi predavači srednje razine edukacije-SHCE 2

Ekonomika u zdravstvu :                   doc.dr.sc.Velma Tahmaz  i prof.dr.sc.Boris Hrabač

Osnove ekonomije :                   prof.dr.sc.Mila Gadžić i prof dr.sc. Zijad Džafić

Pravo u zdravstvu :                   doc.dr.sc.Amela Džubur-Alić, dipl.jur.Snježana Bodnaruk i mr.sc.Šejla Cilović-Lagarija

Poslovne financije :                   prof.dr.sc.Željko Šain i prof.dr.sc.Igor Živko

Menadžment promjena
u zdravstvu:                                doc.dr.sc. Aleksandar Džakula

Menadžment ljudskih
resursa :                                       prof.dr.sc.Zdenko Klepić

Izborni moduli:

 Javno zdravstvo :                       doc.dr. sc.Jelena Ravlija

Upravljanje medicinskim         prof.dr.sc.Stjepan Orešković ,
tehnologijama :                          zamjena doc.dr.sc.Željko Rončević,

Integrirana zdravstvena
zaštita:                                          doc.dr.sc.Ahmed Novo i doc.dr.sc.Antonio Sesar

 

Moduli, nositelji modula i drugi predavači napredne razine edukacije-SHCE 3                             

Metodologija pisanja završnog rada :    doc.dr.sc.Danijel Pravdić

Strateški menadžment :                           prof.dr.sc. Darko Tipurić, zamjenica i doc.dr.sc.Katerina Malić- Bandur

Računovodstvo,revizija i analiza
financijskih izvještaja :                           doc.dr.sc.Josipa Grbavac  i prof.dr.sc.Haris Jahić

Liderstvo i upravljanje zdravstvenim
organizacijama :                                      prof.dr.sc.Zdenko Klepić i  dr.sc. Senad Huseinagić

Odnosi sa javnošću i marketing
i prof.dr.sc.Emir Kurtović:                   doc.dr.sc.Ermina Smajlović

Projektni menadžment :                          prof.dr.sc.Aziz Šunje i doc.dr. Sabina Đonlagić

Osnove zdravstvenog statističkog :
sustava, IT i e-zdravstvo                       prof.dr.sc.Semra Čavaljuga i doc.dr.sc.Ranko Stevanović

Izborni moduli:                                                    

Poduzetništvo u zdravstvo :                     prof.dr.sc.Bahrija Umihanić i prof.dr.sc.Nikola Papac

Upravljanje potrošnjom lijekova :           doc.dr.sc.Jasmina Krehić i prof.dr.sc.Ivica Brizić

Upravljanje kvalitetom u
zdravstvenim ustanovama:                       doc.dr.sc. Ahmed Novo i suradnici

Plan edukacije SHCE 1 2018 I SA – Preuzmite dokument

Plan edukacije SHCE 1 2018 I MO – Preuzmite dokument

Plan edukacije SHCE 2 2018 I – Preuzmite dokument

Plan edukacije SHCE 3 2018. I – Preuzmite dokument

Prijavnica za završni rad SHCE – Preuzmite dokument
Završni rad obrazac – Preuzmite dokument

Uputstvo za uplatu naknade za KPE – Preuzmite dokument

Uputstvo za uplatu naknade za rad Stručnog povjerenstva za ekvivalenciju – Preuzmite dokument

Razina SHCE 1
Muris Krupić
033 564 642

Razina SHCE 2
Ivana Prlić
036 382 132

Razina SHCE 3
Adisa Šator
036 382 123