Press "Enter" to skip to content

Kontinuirana profesionalna edukacija iz zdravstvenog menadžmenta

Zbog većeg broja kandidata iz Hercegovine, koji su se prijavili za edukaciju iz osnovne razine (SHCE 1) Kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstrvenog menadžmenta (KPE), organizatori edukacije su odlučili, uz očitovanu mogućnost i svih predavača, da istu organiziraju i u Mostaru, obzirom da je jedna grupa kandidata osnovne razine , već započela edukaciju u Sarajevu. Edukacija u Mostaru će početi 23.03.2018.godine, u prostoru Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Vukovarska br. 46.