Zbog većeg broja kandidata iz Hercegovine, koji su se prijavili za edukaciju iz osnovne razine (SHCE 1) Kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstrvenog menadžmenta (KPE), organizatori edukacije su odlučili, uz očitovanu mogućnost i svih predavača, da istu organiziraju i u Mostaru, obzirom da je jedna grupa kandidata osnovne razine , već započela edukaciju u Sarajevu. Edukacija u Mostaru će početi 23.03.2018.godine, u prostoru Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Vukovarska br. 46.

Oglas za novine iz KPE iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

Po pribavljenoj suglasnosti Federalnog ministarstva zdravstva na tekst javnog oglasa, dana 23.07.2018. godine u dnevnim listovima “Večernji list” i “Dnevni avaz” objavljen je Javni oglas za KPE iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.

Prijavnica KPE iz zdravstvenog menadžmenta za 2018. godinu – Preuzmite dokument
Javni oglas BOS –Preuzmite dokument
Javni oglas HR –Preuzmite dokument

Kontakt osobe Centra za zdravstveni menadžment su:

Ivana Prlić, +387 36 382 132,
Adisa Šator, +387 36 382 133,
Muris Krupić, +387 33 564 642,

Pročitajte više

Kontinuirana profesionalna edukacija – oglas

Rješenjem Federalnog minstarstva zdravstva objavljen je oglas u Dnevnom avazu i Mostarskom večernjem listu za KPE iz zdrvstvenog menadžmenta.

Prijavnica KPE iz zdravstvenog menadžmenta za 2017. godinu – Preuzmite dokument
Javni oglas BOS – Preuzmite dokument
Javni oglas HR – Preuzmite dokument

Kontakt osobe Centra za zdravstveni menadžment su:

Ivana Prlić, +387 36 382 132, (od 31. 07. do 11.08.2017.)
Adisa Šator, +387 36 382 133, (od 14. 08. 2017.)
Muris Krupić, +387 33 564 642, (od 21. 08.2017.)

Pročitajte više

Javni oglas za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

Poštovani,

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (ZZJZ FBiH), u suradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (EFSA UNSA) i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru (MF SVMO), uz učešće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a uz suglasnost Federalnog ministra zdravstva, objavljuje Javni oglas za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.

Oglas će biti objavljen u Dnevnom listu “Avaz” i “Večernjem listu” Mostar u utorak, 17. 01. 2017. godine.

Javni oglas možete preuzeti ovdje BH verzija –  Javni oglas za edukaciju iz Zdravstvenog menadžmenta 01.2017.

Javni oglas možete preuzeti ovdje HR verzija – Javni oglas za edukaciju iz Zdravstvenog menadžmenta hr 01.2017.

Pročitajte više
 • Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji i zdravstvenog menadžmenta (“Službene novine FBiH”, br. 88/11) – Preuzmite dokument
 • Izmjene i dopune Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta („Službene novine FBiH“, br. 82/13) – Preuzmite dokument
 • Izmjene i dopune Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta („Službene novine FBiH“, br. 75/15) – Preuzmite dokument
 • Izmjene i dopune Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta („Službene novine FBiH“, br. 77/17) – Preuzmite dokument
 • Rješenje o imenovanju povjerenstva za evaluaciju zahtjeva i odabir kandidata za edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta 24-11-2015 – Preuzmite dokument
 • Rješenje o imenovanju povjerenstva za provjeru znanja SHCE 24-11-2015 – Preuzmite dokument
 • Rješenje o imenovanju povjerenstva za priznavanje edukacije SHCE 24-11-2015 – Preuzmite dokument
  Rješenje o imenovanju koordinacionog tijela SHCE 7-12-2015 – Preuzmite dokument
 • Rješenje o troškovima edukacije i završne provjere znanja iz zdravstvenog menadžmenta 26-11-2015- Preuzmite dokument
 • Ugovor o partnerskoj saradnji nosioca edukacije  ZZJZFBiH-EFSA-MF SVM- Preuzmite dokument

Link za pristup online portalu – http://edukacija.zzjzfbih.ba/

Moduli, nositelji modula i drugi predavači osnovne razine edukacije-SHCE 1

Uvod u zdravstveni sustav :                 dr.sc. Enida Imamović,prof dr.sc.Dragana Nikšić i mr.sc.Irena Jokić

Osnove menadžmenta :                 prof.dr.sc. Aziz Šunje

Organizacijsko ponašanje:                 prof.dr.sc.Adisa Delić, prof dr.sc.Semra Čavaljuga i prof.dr.sc.Lidija-lesko Bošnjak

Kvaliteta u zdravstvu:                 doc.dr.sc. Ahmed Novo i suradnici

Zdravstveni menadžment :                 doc.dr.Aleksandar Džakula i  prim.dr. Zvonimir Šostar

Etika u zdravstvu :                  doc.dr.sc. Ivo Curić, prof.dr.sc.Marija Ćutura i prof.dr.sc. Zlatan Delić

 

Moduli, nositelji modula i drugi predavači srednje razine edukacije-SHCE 2

Ekonomika u zdravstvu :                   doc.dr.sc.Velma Tahmaz  i prof.dr.sc.Boris Hrabač

Osnove ekonomije :                   prof.dr.sc.Mila Gadžić i prof dr.sc. Zijad Džafić

Pravo u zdravstvu :                   doc.dr.sc.Amela Džubur-Alić, dipl.jur.Snježana Bodnaruk i mr.sc.Šejla Cilović-Lagarija

Poslovne financije :                   prof.dr.sc.Željko Šain i prof.dr.sc.Igor Živko

Menadžment promjena
u zdravstvu:                                doc.dr.sc. Aleksandar Džakula

Menadžment ljudskih
resursa :                                       prof.dr.sc.Zdenko Klepić

Izborni moduli:

 Javno zdravstvo :                       doc.dr. sc.Jelena Ravlija

Upravljanje medicinskim         prof.dr.sc.Stjepan Orešković ,
tehnologijama :                          zamjena doc.dr.sc.Željko Rončević,

Integrirana zdravstvena
zaštita:                                          doc.dr.sc.Ahmed Novo i doc.dr.sc.Antonio Sesar

 

Moduli, nositelji modula i drugi predavači napredne razine edukacije-SHCE 3                             

Metodologija pisanja završnog rada :    doc.dr.sc.Danijel Pravdić

Strateški menadžment :                           prof.dr.sc. Darko Tipurić, zamjenica i doc.dr.sc.Katerina Malić- Bandur

Računovodstvo,revizija i analiza
financijskih izvještaja :                           doc.dr.sc.Josipa Grbavac  i prof.dr.sc.Haris Jahić

Liderstvo i upravljanje zdravstvenim
organizacijama :                                      prof.dr.sc.Zdenko Klepić i  dr.sc. Senad Huseinagić

Odnosi sa javnošću i marketing
i prof.dr.sc.Emir Kurtović:                   doc.dr.sc.Ermina Smajlović

Projektni menadžment :                          prof.dr.sc.Aziz Šunje i doc.dr. Sabina Đonlagić

Osnove zdravstvenog statističkog :
sustava, IT i e-zdravstvo                       prof.dr.sc.Semra Čavaljuga i doc.dr.sc.Ranko Stevanović

Izborni moduli:                                                    

Poduzetništvo u zdravstvo :                     prof.dr.sc.Bahrija Umihanić i prof.dr.sc.Nikola Papac

Upravljanje potrošnjom lijekova :           doc.dr.sc.Jasmina Krehić i prof.dr.sc.Ivica Brizić

Upravljanje kvalitetom u
zdravstvenim ustanovama:                       doc.dr.sc. Ahmed Novo i suradnici

Plan edukacije SHCE 1 2018 I SA – Preuzmite dokument

Plan edukacije SHCE 1 2018 I MO – Preuzmite dokument

Plan edukacije SHCE 2 2018 I – Preuzmite dokument

Plan edukacije SHCE 3 2018. I – Preuzmite dokument

Prijavnica za završni rad SHCE – Preuzmite dokument
Završni rad obrazac – Preuzmite dokument

Uputstvo za uplatu naknade za KPE – Preuzmite dokument

Uputstvo za uplatu naknade za rad Stručnog povjerenstva za ekvivalenciju – Preuzmite dokument

Razina SHCE 1
Muris Krupić
033 564 642

Razina SHCE 2
Ivana Prlić
036 382 132

Razina SHCE 3
Adisa Šator
036 382 123