Press "Enter" to skip to content

Kontinuirana profesionalna edukacija iz zdravstvenog menadžmenta

Sve bitne informacije o Kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta možete pronaći ispod

Zbog većeg broja kandidata iz Hercegovine, koji su se prijavili za edukaciju iz osnovne razine (SHCE 1) Kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstrvenog menadžmenta (KPE), organizatori edukacije su odlučili, uz očitovanu mogućnost i svih predavača, da istu organiziraju i u Mostaru, obzirom da je jedna grupa kandidata osnovne razine , već započela edukaciju u Sarajevu. Edukacija u Mostaru će početi 23.03.2018.godine, u prostoru Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Vukovarska br. 46.

Po pribavljenoj suglasnosti Federalnog ministarstva zdravstva na tekst javnog oglasa, dana 16.01.2018. godine u dnevnim listovima “Večernji list” i “Dnevni avaz” objavljen je Javni oglas za KPE iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.
Javni oglas BOS -Preuzmite dokument
Javni oglas HR -Preuzmite dokument
- Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji i zdravstvenog menadžmenta (“Službene novine FBiH”, br. 88/11) - Preuzmite dokument
- Izmjene i dopune Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta („Službene novine FBiH“, br. 82/13) - Preuzmite dokument
- Izmjene i dopune Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta („Službene novine FBiH“, br. 75/15) - Preuzmite dokument
- Izmjene i dopune Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta („Službene novine FBiH“, br. 77/17) - Preuzmite dokument

- Rješenje o imenovanju povjerenstva za evaluaciju zahtjeva i odabir kandidata za edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta 24-11-2015 - Preuzmite dokument
- Rješenje o imenovanju povjerenstva za provjeru znanja SHCE 24-11-2015 - Preuzmite dokument
- Rješenje o imenovanju povjerenstva za priznavanje edukacije SHC 24-11-2015 - Preuzmite dokument
- Rješenje o imenovanju koordinacionog tijela SHCE 7-12-2015 - Preuzmite dokument
- Rješenje o troškovima edukacije i završne provjere znanja iz zdravstvenog menadžmenta 26-11-2015 - Preuzmite dokument
- Ugovor o partnerskoj saradnji nosioca edukacije ZZJZFBiH-EFSA-MF SVM - Preuzmite dokument
- Nositelji modula I - Preuzmite dokument
- Nositelji modula II- Preuzmite dokument
- Nositelji modula III- Preuzmite dokument
- Plan edukacije SHCE 1 2018/I MO - Preuzmite dokument
- Plan edukacije SHCE 1 2018/I SA - Preuzmite dokument
- Plan edukacije SHCE 2 2018/I - Preuzmite dokument
- Plan edukacije SHCE 3 2018/I - Preuzmite dokument
- Prijavnica za KPE 2018 - Preuzmite dokument
- Uputstvo za uplatu naknade za KPE - Preuzmite dokument
- Uputstvo za uplatu naknade za rad Stručnog povjerenstva za ekvivalenciju - Preuzmite dokument
Kontakt u Sarajevu
Adr: M.Tita 9
Tel: +387 33 564 642

Kontakt u Mostaru
Adr: Vukovarska 46
Tel.: + 387 36 382 132
+ 387 36 382 133
+ 387 36 382 135

E-mail: z.vucina@zzjzfbih.ba
Za SCHE1 kontakt osoba Muris Krupić: m.krupic@zzjzfbih.ba
tel: 033 564 642
Za SCHE2 kontakt osoba Ivana Prlić:i.prlic@zzjzfbih.ba
tel: 036 382 132
Za SCHE3 kontakt osoba Adisa Šator:a.sator@zzjzfbih.ba
tel: 036 382 133
Print Friendly, PDF & Email