Press "Enter" to skip to content

Kontakt

Sjedište Zavoda:
Ul. Vukovarska 46,
88000 Mostar

Ravnatelj ZZJZFBiH: Prim. dr Davor Pehar

Sekretarica: Vinka Aničić
E-mail: kabinet.mo@zzjzfbih.ba
Tel: +387 36 382 101
Fax: +387 36 382 116

Privremeno sjedište:
Ul. Titova 9,
71000 Sarajevo

Voditeljica Kabineta direktora: Amela Ćato, dipl.ing.med.rad.
E-mail: kabinet.sa@zzjzfbih.ba
Tel: +387 33 564 601
Fax: +387 33 564 602

Maja Kojović, stručna saradnica za odnose sa javnošću
E-mail:  m.kojovic@zzjzfbih.ba
Tel: +387 33 564 662

ZZJZFBiH je posvećen osiguranju privatnosti korisnika internet stranice http://www.zzjzfbih.ba/. Lične podatke o korisnicima, poput imena, adrese, broja telefona ili e-mail adrese, prikupljat će samo kada su isti dati ličnim prostankom. ZZJZFNiH neće navedene podatke prodavati ili na drugi način prenositi trećoj strani bez odobrenja korisnika.