Press "Enter" to skip to content

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

0

U skladu sa čl. 88. stav (1) i stav (3) Zakona o javnim nabavama BiH (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14), molimo Vas da dostavite ponudu u konkurentskom postupku nabave laboratorijskih podloga, kitova i ostalog materijala za potrebe laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u 2015.g.

Tenderska dokumentacija – Preuzmi dokumentaciju
————————————————-
LOT 1 obrazac za cijenu ponude (ANEKS 3) – Preuzmi dokumentaciju
LOT 2 obrazac za cijenu ponude (ANEKS 3) – Preuzmi dokumentaciju
LOT 3 obrazac za cijenu ponude (ANEKS 3) – Preuzmi dokumentaciju
LOT 4 obrazac za cijenu ponude (ANEKS 3) – Preuzmi dokumentaciju
————————————————-
Obavijest o nabavi (ANEKS 1) – Preuzmi dokument
————————————————-
Zahtjevi za dostavu ponude – Preuzmi dokument