Archive for category: specijalizanti

Obavještenje za predavanje pripravnicima magistrima farmacije

Categories: specijalizanti

Datum za predavanje pripravnicima magistrima farmacije je utorak 25.07.2017. u sali Centra za zdravstveni menadžment u Zavodu da javno zdravstvo FBiH u Sarajevu.

OMANOVIĆ EMIR
STOJAK TANJA
SLIŠKOVIĆ MARKO
SIMOVIĆ MIRJANA
KAVAZOVIĆ ALDIJANA
RONDIĆ EDIN
BEŠOVIĆ ADNAN
HAMIZIĆ MIRALEM
LIGATA ALMINA
POROBIĆ SANJA
DUG ADNAN
DURAKOVIĆ ELMA
KREHIĆ SELA
HASANBEGOVIĆ DINO
AVDIĆ KEMAL
SALKIĆ ADNA
JUSMANI MEDINA
ISLAMOVIĆ IRMA
SIJAMIĆ IRMA
MARČETA MONIKA
ODOBAŠIĆ ALMA
HERO SUNITA

© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
  • Twitter
  • YouTube