Press "Enter" to skip to content

Kabinet direktora

Direktor ZZJZFBiH: Prim. dr Davor Pehar

Pomoćnica direktora za stručne poslove
i voditeljica Službe za promociju zdravlja i edukaciju: prof. dr.med.sci Aida Ramić-Čatak
E-mail: a.ramic@zzjzfbih.ba
Tel: +387 33 564 605

Pomoćnica direktora za finansijske poslove
i voditeljica Službe za financijske poslove: mag. Aida Kurtović, dipl. oec.
E-mail: a.kurtovic@zzjzfbih.ba
Tel: +387 33 564 604

Pomoćnica direktora za pravne poslove i
i voditeljica Službe za pravne i opće poslove: Dijana Kežić, dipl.iur.
E-mail: d.kezic@zzjzfbih.ba
Tel: +387 36 382 110

Voditeljica Kabineta direktora: Amela Ćato, dipl.ing.med.rad.
E-mail: kabinet.sa@zzjzfbih.ba
Tel: +387 33 564 601
Fax: +387 33 564 602

Sekretarica: Vinka Aničić
E-mail: kabinet.mo@zzjzfbih.ba
Tel: +387 36 382 101
Fax: +387 36 382 116

Maja Kojović, stručna saradnica za odnose sa javnošću
E-mail:  m.kojovic@zzjzfbih.ba
Tel: +387 33 564 662

  • Odjel za osiguranje kvaliteta
    Voditeljica odjela/menadžer za kvalitet:  mr. sci Lejla Jesenković-Habul, dipl.ing.hem.
    E-mail: l.habul@zzjzfbih.ba
    Tel: +387 33 564 660