Press "Enter" to skip to content

Javno zdravstvene mjere u slučaju poplava

1,121

U cilju zaštite zdravlja ljudi u poplavljenim područjima uz suradnju sa CZ i drugim službama u zajednici, primarne aktivnosti su usmjerene

SIGURNOST VODE

 • koordiniranje s  lokalnim vlastima kako bi se osigurala kontinuirana i dostatna opskrba sigurne pitke vode.
 • ako kapacitet i kvaliteta pijaće vode iz vodovodne mreže nije dostupna, voda se distribuira putem  cisterni, adekvatno klorirana.
 • pratiti kloriranje vode. U posebnim situacijama, uključiti i hiperkloriranje vode.
 • ukoliko nije dostupna sigurna voda za piće, preporučiti prokuhavanje vode

SIGURNOST I ADEKVATNOST HRANE

 • higijenska priprema, distribucija osobito u kolektivnom smjestaju
 • educirati osobe koje rukuju hranom o sigurnosti hrane, sigurnoj praksi i mjerama osobne higijene.
 • osigurati i adekvatno održavati objekte za skladištenje ziveznih namirnica, sirovina

SANITARNE OBJEKTE

 • osigurati dispoziciju otpadnih tvari, redovito uklanjanje smeća.
 • odrediti privremene lokalitete za prikupljanje otpadnih tvari, smeća.
 • kontrola glodavaca-dolazi do povećanja populacije glodavaca, gmazova, insekata i dr.
 • osigurati provodjenje ekološke sanitacije-provodjenjem mehanickog čišćenja, dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije
 • napraviti aranžmane za kontinuiranu i dostatnu opskrbu vodom, sredstvima za čisšćenje, sapunom za pranje

NADZOR, KONTROLA, LIJEČENJE OBOLJELIH

 • koordiniranje s lokalnim zdravstvenim ustanovama, uspostaviti mobilne timove
 • mobilni medicinski timovi obilaze, provode depistazu (anketa, T), detektiraju  i prijavljuju bolesti i druge zdravstvene, okolišne rizike;
 • očekivani porast crijevnih, ali i respiratornih, kožnih infekcija
 • ljudi su posebno osjetljivi na zarazne bolesti koje su izravno povezane sa  rizicima prirodnog okoliša i ponašanja. Javno informiranje, zdravstveno prosvjećivanje, efektivna komunikacija su vazne za smanjenje rizika od pojave i širenja zaraznih bolesti.
 • dijarealne bolesti su moguca posljedica  onečišćene vode za piće, hrane, loših higijenskih uvjet, nehigijenske prakse. Moraju se poduzeti mjere kako bi se osiguralo rano liječenje i sprječavanje daljnjeg širenja.
 • kvalitetu vode/ bakteriološki nadzor, ispitivanje treba provoditi najmanje tjedno. Moguće hidrične epidemije tijekom rane faze oporavka od poplava. Inače provoditi mjesečni nadzor .

NADZOR BOLESTI

 • Pratiti pojavu zaraznih bolesti.
 • Provoditi terenska istraživanja („glasina“ i obavijesti o izbijanju bolesti).
 • Uzorkovanje, laboratorijske analize, dobivanje rezultata.
 • Predstavljanje epidemioloških podataka za donositelje odluka.
 • Provoditi nadzor tijekom i nakon faze oporavka.

Prema navedenim podacima dnevno slati konsolidirano izvješće prema Zavodu.
Epidemioloski nadzor provoditi (obavijesti, istraživanja, predviđanje i rano otkrivanje epidemije) sa intenziviranjem mjera prema lokalnoj situaciji.