Press "Enter" to skip to content

JAVNI OGLAS O POČETKU EDUKACIJE IZ ZDRAVSTVENOG MENADŽMENTA

1,252

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, pod nadzorom Federalnog ministarstva zdravstva, organizuju Kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.

Oglas za novine-3.9.012