Press "Enter" to skip to content

IZMJENA TERMINA POČETKA EDUKACIJE IZ ZDRAVSTVENOG MENADŽMENTA!

1,404

Obavještavamo Vas da se zbog nedovoljnog broja na vrijeme prijavljenih kandidata sa kompletnom potrebnom dokumentacijom odgađa početak edukacije iz zdravstvenog menadžmenta.

Za oba nivoa SCHE-1 i SCHE-2 nastava počinje 05.-06.oktobar/listopad 2012. godine.

Zadnji dan za podnošenje prijava je 26.  septembar/rujan 2012. godine  (do kraja radnog vremena). Prijavnice uz prateću dokumentaciju dostaviti u Federalno ministarstvo zdravstva, ul. Maršala Tita 9,  71 000 Sarajevo. Na koverti navesti: Dokumentacija za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta.