Press "Enter" to skip to content

Istraživanje zdravstvenog stanja stanovništva Federacije BiH 2012. godine

422

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, pokrenuo je implementaciju istraživanja zdravstvenog stanja stanovništva Federacije BiH u 2012. god.

Osnovne ciljeve ovog značajnog istraživanja predstavljaju ocjena zdravstvenog stanja stanovništva Federacije BiH, sa identifikacijom vodećih faktora rizika, zdravstvenih potreba i korišćenja zdravstvene zaštite u populaciji odraslog stanovništva (18 i više godina), te  sakupljanje podataka u skladu sa međunarodno preporučenim indikatorima (EUHIS) kao osnove za nastavak periodičnih istraživanja u narednom periodu i komparaciju sa EU.

Istraživanje predstavlja studiju presjeka koja će se provesti  na području svih kantona Federacije BiH na uzorku do 5000 pojedinaca starosne dobi 18 i više godina,  u skladu  sa definiranom metodologijom izrade uzorka za populaciona istraživanja.

Istraživanje na terenu će se obavljati u periodu novembar – decembar 2012. god. i  podrazumijeva anketiranje članova domaćinstva starijih od 18 god. korištenjem upitnika za domaćinstvo i individualnog  upitnika, kao i obavljanje antropometrijskih mjerenja i biohemijskih pretraga  u domaćinstvima za ispitanike starije od 18 godina (mjerenje krvnog pritiska visine, težine, vrijednosti šećera, holesterola i troglicerida  u krvi). Sve osobe kojima se u domaćinstvu urade biohemijske pretrage, putem adekvatnog obrasca biće informirani o vrijednostima pretraga, te će dobiti savjet o daljim postupcima  zaštite i unapređenja svog  zdravlja. Sve procedure mjerenja i pretraga su besplatne za sve ispitanike u domaćinstvima.

Podaci iz posljednjeg istraživanja o zdravstvenom stanju stanovništva u Federaciji BiH urađenog 2002. god. pokazali su visoku izloženost faktorima rizika kod odraslog stanovništva pri čemu prednjače hipertenzija koja je evidentirana kod  41% ispitanika,  37.6% stalnih pušača, 29.5% stanovnika koji su potvrdili konzumaciju alkohola, 21.5% stanovnika sa izraženim problemom gojaznosti i svega 15% stanovnika koje potvrđuju fizičku aktivnost. Stoga  je u 2012. god. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH podrškom Federalnog ministarstva zdravstva pokrenulo ponovnu realizaciju Istraživanja zdravstvenog stanja stanovništva u Federaciji BiH, kako bi se mogle uraditi analize trendova vodećih faktora rizika po zdravlje i promjene u proteklih deset godina, sa ciljem unapređenja zdravlja i mjera zdravstvene zaštite.

Istraživanje će se provesti u skladu sa međunarodno preporučenom istraživačkom   metodologijom  koja se primjenjuje u sličnim istraživanjima,  uz poštivanje svih etičkih principa,  a i dobiveni rezultati  će se koristiti isključivo u svrhu istraživanja.

Pored Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u realizaciji istraživanja učestvuju i kantonalni zavodi za javno zdravstvo putem svojih imenovanih predstavnika   za koje je planirana edukativna radionica u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u periodu 12. do 14.11. 2012. god. sa ciljem upoznavanja sa konceptom i ciljevima istraživanja, te razvijanju znanja i vještina u obavljanju anketnog rada i mjerenja u domaćinstvima. Nakon obavljenog rada na terenu, planiran je  unos i obrada podataka te priprema publikacije rezultata istraživanja i javna prezentacija do kraja 2013. god.

Ovim putem ljubazno molimo naše sugrađane čija su domaćinstva obuhvaćena uzorkom,  da se odazovu na učešće u istraživanju i da iskoriste mogućnosti besplatnih, pouzdanih i brzih metoda procjene svog zdravlja od strane educiranih zdravstvenih radnika.

Također, zahvaljujemo se svim saradnicima u provedbi ovog istraživanja, koje će omogućiti sakupljanje  pokazatelja značajnih  za definiranje  mjera unapređenja  zdravstvenog stanja stanovništva i zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.