Press "Enter" to skip to content

istraživanje rizičnog ponašanja u odnosu na hiv prevalencu među grupama pod povećanim rizikom

505

Od 1986. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze HIV-om u BiH do kraja 2010.godine  u našoj zemlji registrirano je 170 osoba kojima je dijagnosticiran HIV infekcija. Od ovog broja 109 osoba je razvilo AIDS.

Među  ukupno registriranim osobama najveći dio čine oni koji su infekciju stekli heteroseksualnim (57%), zatim homoseksualnim putem(17%) i injekcioni korisnici droga(12,7%).  U novoj studiji”Istraživanje rizičnog ponašanja u odnosu na HIV prevalencu među grupama pod povećanim rizikom” koje je proveo Zavod za javno zdravstvo FBiH , Institut za zaštitu zdravlja RS te nevladine organizacije (Partnerstvo za zdravlje-Sarajevo, Margina-Tuzla, AAA-Banje Luka, XY-Sarajevo, PROI-Sarajevo) obuhvaćeno je 154 seksualnih radnica(SW) i 248 muškaraca koji imaju seks sa muškarcima(MSM).Radi se o subpopulacijama izloženim povećanom riziku od HIV-a i drugih spolno prenosivih bolesti usljed visoko rizičnog ponašanja, nedovoljnog znanja i  nedovoljne svjesnosti o riziku HIV-a i spolno/seksualno prenosivih bolesti.

Prema tom istraživanju 83,1% seksualnih radnica  nema stalno zaposlenje, oko polovine ih je u dobi od 18 do 27 godina starosti, dvije trećine ih ima srednjoškolsko obrazovanje a oko 15% visoko obrazovanje. U odnosu na istraživanje iz 2008. godine(52,7%) veći broj ispitanica je smanjio tkz rizično ponašanje, korištenjem kondoma(87%) . Takođe, seksualni odnos pod utjecajem alkohola navelo je preko 88,7% ispitanica, a pod utjecajem droge 53,3%, što je značajno više u odnosu na istraživanje iz 2008.godine(35,6%).

Što se tiče muškaraca koji imaju seks sa muškarcima, preko 63% ispitanika navodi spolne odnose sa slučajnim muškim partnerom u proteklih 6 mjeseci, što je povećanje u odnosu na 2008.godinu(57,4%). Iako ispitanici u visokom postotku znaju da konzistentno i ispravno korištenje kondoma može prevenirati HIV infekciju(99%), da osoba koja izgleda zdravo može biti zaražena HIV-om, (89,9%), najveći broj ispitanika ne zna HIV status svog seksualnog partnera jer se partner nikada nije testirao, odnosno nisu nikada o tome razgovarali.

Navedena studija sadrži niz drugih zanimljivih i značajnih podataka o sociodemografskim karakteristikama, rizičnom, odnosno protektivnom ponašanju, stopi HIV(virus humane imunodeficijencije), HCV(virus hepatitisa C), HBV(virus hepatitisa B) i sifilis infekcije za svaku ciljnu populaciju. Takođe, studija ima za cilj, povećanje razumijevanja društvenog i epidemiološkog konteksta ponašanja povezanih s rizikom isloženosti HIV/SPI infekciji, identificiranju specifičnih ponašanja koja treba mijenjati. Osim toga, podaci iz istraživanja treba da posluže i kao osnova za izradu zdravstveno promotivnih i preventivnih programa u društvu. Sve navedeno je posebno značajno, s obzirom da se radi o  specifičnim populacijama, visoko stigmatiziranim i teško dostupnim.