Press "Enter" to skip to content

Informacija za magistre farmacije

0

Obavještavamo Vas da je termin za predavanja za pripravnički staž za magistre farmacije 12.05.2016. s početkom u 10:00 u Sali Biblioteke, po ustaljenom rasporedu predavanja:

Uvod 9:45 – 10:00 Dr Dančević-Gojković Milka
Služba statistikeZdravstveno statistički informacioni sistem 10:00 Dr Tahirović Senada
Služba socijalne medicine I organizacije zdravstvoZdravstveno stanje stanovništva FBiH, I organizacija zdravstvene zaštite 11:00 Dr Maksumić- Dizdarević Adnana
Služba epidemiologijeHladni lanac-čuvanje vakcina 12:00 Dr Mulaomerović Mirsada
Služba higijeneHigijena i zdravstvena ekologija u zdravstvenom sistemu 13:00 Dr Vilić-Švraka Aida
Služba promocije zdravljaPromocija zdravlja u radu farmaceuta u zajednici 14:00 Dr Dančević-Gojković Milka
Potpisivanje knjižica Dr Ramić-Čatak Aida

Obavezno donijeti stažerske knjižice

Spisak prijavljenih:


1.            DIVKOVIĆ ZDENKA
2.            VEJSPAHIĆ  AIDA
3.            ĆURIC MIRNESA
4.            UŽIČANIN MUAMER
5.            ĆASUROVIĆ MUAMER
6.            PAĆARIZ-KUKIĆ AZRA
7.            MERDANOVIĆ EDIS
8.            KUHN SANJA
9.            MEHINOVIĆ MERSED
10.          MALIĆ ADINA
11.          MULIĆ ARMIN
12.          LUČIĆ JELENA
13.          TIČEVIĆ SEMIR
14.          PREININGER SABINA
15.          DURAN LARISA
16.           BUREKOVIĆ AIDA
17.          VRANOVIĆ AMILA