Press "Enter" to skip to content

Implementacija nacionalne strategije za povrat kontrole

Centar za zaštitu od zračenja

Naziv projekta: Implementacija nacionalne strategije za povrat kontrole nad izvorima nad kojima ne postoji regulatorna kontrola (Implementation of National Strategies for Regaining Control over “Orphan Sources”), (Projekt u okviru saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju – IAEA)

Vrijeme trajanja: 2003-2007.

Opis: Cilj projekta je smanjiti opasnost od neovlaštene, ili zlonamjerne upotrebe izvora jonizirajućih zračenja van regulatorne kontrole razvojem i implemetacijom nacionalne strategije za povrat regulatorne kontrole nad izvorima nad kojima je izgubljena kontrola. U tom cilju se provode aktivnosti prikupljanja informacija o izvorima van regulatorne kontrole, procjene stanja, razvoja akcionog plana, planiranja i provođenja misija za povrat kontrole nad izvorima van regulatorne kontrole, sigurnog i bezbjednog skladištenja, odnosno čuvanja izvora jonizujućih zračenja, nabavke adekvatne opreme za detekciju jonizujućih zračenja i detekciju i identifikaciju izvora jonizujućih zračenja, obuke kadra za traženje izvora van regulatorne kontrole.