Press "Enter" to skip to content

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U SVEZI GRIPE U FBiH

1,277

U Federaciji Bosne i Hercegovine, u svih 10 kantona bilježi se aktivnost gripe, osobito u Zapadno-hercegovačkom, Hercegovacko-neretvanskom, Sarajevskom i  Zeničko-dobojskom kantonu. U trećoj sedmici januara registriran je 6651 oboljeli sa simptomima gripe.

Kumulativni broj za period  01.11.2010.-23.01.2011.godine iznosi 16188 oboljelih.
U ukupnoj strukturi oboljelih i dalje dominira  dobna skupina od 0-6 godina (28,3%), zatim od 25-49 godina (17,4%), slijedi dobna skupina od 7-14 (13,6%).

Prema rezultatima antigenske karakterizacije virusa, od ukupno 264 uzorka rađena tokom ovog  razdoblja u Referalnoj laboratoriji u Sarajevu, 64% je bilo pozitivno na virus influence Tip A, gdje dominira  subtip A (H1N1) sa 76,9% .

Priliv pacijenata u Klinički centar Sarajevo je smanjen  u odnosu na prethodnu sedmicu, dok broj hospitaliziranih raste u Zeničko-dobojskom kantonu .

U proteklom izvjestajnom razdoblju registrirano je 5 slučajeva smrti pacijenata sa potvrđenom A(H1N1) infekcijom.