Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta

Kontinuirana profesionalna edukacija – operativni nivo
- SHCE1 – EFSA
SHCE1 – ZZJZFBiH Sarajevo

Kontinuirana profesionalna edukacija – napredni nivo
- SHCE2 – EFSA
SHCE2 – ZZJZFBiH Mostar

Kontinuirana profesionalna edukacija – top menadžer
- SHCE3 – ZZJZFBiH Sarajevo

 

 

 

© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
  • Twitter
  • YouTube