Press "Enter" to skip to content

Dojenje i ishrana djece do godine dana u kriznim situacijama

807

bebaS ciljem olakšavanja krizne situacije izazvane poplavama na području Bosne i Hercegovine, skrećemo pažnju na važnost dojenja u zaštiti i smanjenju rizika od obolijevanja dojenčadi, te  na potrebu da se dojenje aktivno zaštiti  i podrži.

Majčino mlijeko je najbolja hrana za bebe u kriznim situacijama. Majčino mlijeko je higijenski ispravno i sigurno, nutritivno punovrijedno, a djeca starosti do 6 mjeseci ne trebaju nikakvu drugu hranu ni piće, osim majčinog mlijeka.

Nedostatak higijenski ispravne vode i energenata neće uticati na ishranu bebe koja doji jer majčino mlijeko ne zahtijeva nikakvu pripremu.

Majke koje doje treba da nastave dojiti svoje dijete jer će na taj način zaštititi svoju bebu od bolesti i pothranjenosti. Dojenjem se ujedno održava daljnja proizvodnja mlijeka – što češće majka doji svoju bebu, ona proizvodi više mlijeka. Tako se, i u ovim kriznim sitacijama, osigurava sigurna zaliha hrane za vašu bebu.
Kada majka doji, oslobađaju se hormoni koji pomažu majci i njenoj bebi da se opuste i ostanu mirne, što je veoma važno u stresnim i traumatičnim situacijama.
Dojenje pomaže smanjenju bola kod bebe, te ukoliko je beba povrijeđena treba joj omogućiti da često doji.

Važne napomene!

  • Majke koje se nalaze u kriznim situacijama i koje su pod stresom i dalje su sposobne da   proizvode dovoljne količine mlijeka.  Majkama dojiljama, posebno onim smještenim u prihvatnim centrima, treba obezbijediti miran zaklonjen prostor za dojenje. 
  • Ukoliko je usljed krizne situacije dojenje bilo prekinuto, važno je znati da je dojenje moguće ponovno uspostaviti. Pri tome pomoć treba potražiti u nadležnim zdravstvenim službama i institucijama ili od nevladinih organizacija koje se bave podrškom dojenja, ukoliko takve postoje. 
  • U kriznim situacijama se često desi da se u sklopu pomoći distribuira i hrana za dojenčad. Majke koje doje bebe starosti do 6 mjeseci, hranu za dojenčad (adaptirano mlijeko) dobivenu u sklopu pomoći ne trebaju davati svojoj bebi. Ukoliko je na raspolaganju higijenski ispravna voda, dobivenu hranu za dojenčad majka može pripremiti za sebe, pridržavajući se uputstva za pripremu.

Svaku dalju pomoć i potporu za dojenje, majke dojilje mogu potražiti od nadležnih zdravstvenih službi i institucija te nevladinih organizacija koje se bave podrškom dojenja!
Ishrana za djecu mlađu od 6 mjeseci koja ne doje!

Ukoliko beba ne doji te je korištenje adaptiranog mlijeka neophodno, važno je sljedeće:

• Za pripremu isključivo koristiti higijenski ispravnu vodu (najbolje flaširanu). Strogo slijediti uputstva za pripremu odštampanu na limenci ili kartonskom pakovanju.

• Pri pripremi adaptiranog mlijeka obavezno oprati ruke, posuđe i radne površine. Za pranje koristiti samo higijenski ispravnu vodu.

• Pripremljeni obrok adaptiranog mlijeka rasladiti do temperature tijela i koristiti odmah. Nakon svakog hranjenja ostatak obroka baciti.

• Izbjegavati hranjenje na bočicu jer se bočice teško čiste i mogu biti izvor zagađenja. Umjesto njih koristiti čašice i šoljice.

• Za svako naredno hranjenje ponovno pripremiti nov, svjež obrok adaptiranog mlijeka.

• Adaptirano mlijeko čuvati na suhom i tamnom mjestu .

Ukoliko adaptirano mlijeko nije na raspolaganju, koristiti kravlje mlijeko i to na sljedeći način:

• Mlijeko prokuhavati u trajanju od 5 minuta.

• Mlijeko ohladiti i razblažiti sa higijenski ispravnom vodom u omjeru: dvije trećine mlijeka sa jednom trećinom vode, uz dodatak 1 čajne kašikice šećera.

• Pripremljeni obrok mlijeka rasladiti do temperature tijela i koristiti odmah. Nakon svakog hranjenja ostatak obroka baciti.

• Izbjegavati hranjenje na bočicu jer se bočice teško čiste i mogu biti izvor zagađenja. Umjesto njih koristiti čašice i šoljice.

Dohrana za djecu stariju od 6 mjeseci!

Djeci starijoj od 6 mjeseci, uz dojenje ili adaptirano mlijeko potrebna je i dohrana čvrstom hranom, za koju također treba osigurati da bude higijenski ispravna i u skladu sa starosnom dobi djeteta.

• Za dohranu ne koristiti namirnice koje su došle u kontakt sa naplavnom vodom, hranu koja je stajala duže od 4 sata izvan frižidera niti voće i povrće sa područja zahvaćenih poplavama. ,

• Pri pripremi obroka obavezno oprati ruke, posuđe i radne površine. Za pranje koristiti samo higijenski ispravnu vodu.

• Ukoliko podgrijavate industrijski pripravljenu gotovu hranu (gotove kašice u staklenkama), nakon hranjenja ostatak obroka baciti.