Dnevni izvještaj o mjerenju ambijentalnog gama zračenja u FBiH

Categories: Novosti, Saopćenja - Tags: ,

Granične vrijednosti nisu prekoračene za period 03/05/11;05:00-04/05/11;05:00.

Napomena: Granična vrijednost predstavlja srednju vrijednost mjerenja ambijentalnog gama zračenja za datu lokaciju, mjereno u prethodnom periodu, uvećanu za trostruku standardnu devijaciju.

Propis: Pravilnik o mjestima i vremenskim intervalima sistematskog sadržaja radionuklida u životnoj sredini, ranom otkrivanju i obavještavanju radioaktivne kontaminacije životne sredine, (Sl.l.SFRJ 84/91); (B. Ispitivanje kod sumnje na vanredni događaj, u toku vanrednog događaja i obavještavanje; čl. 31; Ako jačina apsorbovane doze gama zračenja pokazuje od 20% do 100% povišenje iznad utvrđene gornje granice za protekli period od jedne godine za datu lokaciju, ovlaštena organizacija se stavlja u stanje pripravnosti).

© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
  • Twitter
  • YouTube