Press "Enter" to skip to content

DDD mjere koje se provode nakon asanacije, mehaničkog čišćenja terena!

1,712

dddU provođenju preventivnih mjera asanacije (sanitacije) moraju učestvovati:

svi građani, pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, tj. općenito sve one
kojima su dostupne otvorene površine ili nastambe;

Obvezna preventivna DDD vrši se sukladno epidemiološkim i sanitarno-higijenskim indikacijama i to u :
– Objektima za proizvodnju, skladištenje, promet živežnih namirnica
– Objektima za skladištenje sirovina
– Javnim vodoopskrbnim objektima
– Objektima za uklanjanje otpadnih tvari i voda
– Zdravstvenim ustanovama
– Objektima kolektivnog smještaja
– Javnim prijevoznim sredstvima,
– Stambenim objektima
– Drugim javnim objektima, sredstvima i površinama
– Otvorenim i zatvorenim vodotocima, parkovima, grobljima
– Kanalizacijskom sustavu

Dezinfekcija domaćinstava, stambenih objekata:

Na područjima gdje se voda povukla potrebno je čim prije započeti mehaničko čišćenje poplavljenih objekata i površina (odstranjivanje mulja, naplavina, pijeska, otpada, uginulih životinja-kontaktirati komunalnu, veterinarsku inspekciju). Nakon isušivanja stambenih prostora potrebno je dobro oprati i dezinficirati sve što je došlo u doticaj s poplavnim vodama: pokućstvo, posuđe, sanitarije i ostale predmete i površine..
Završna dezinfekcija podova i ostalih površina može se provesti uobičajenim dezinficijensima za korištenje u kućanstvu, pri čemu treba koristiti gumene rukavice i čizme. Unutarnje zidove premazati algicidima.
Dezinfekciju uređaja, vozila, opreme, pribora, radnih i drugih površina, predmeta, materijala i površine tijela uposlenih osoba provode sami djelatnici ili za to posebno osposobljene osobe u tijeku radnog procesa, odnosno uporabe objekata, uređaja, sredstava, opreme i pribora.
Opsežnije preventivne DDD mjere se provode na temelju Operativnog plana rada, koji izrađuje izvođač (ovlaštena DDD služba). Prije započinjanja provedbe DDD mjera, izvođač je dužan Operativni plan podnijeti na suglasnost Zavodu, a o postojanju Operativnog plana dužan je izvijestiti i službu sanitarne inspekcije.
Operativni planovi moraju sadržavati sljedeće podatke: opis mjere koja se provodi, popis ulica, objekata ili prostora na kojima se mjera provodi, okvirno vrijeme početka i završetka poduzetih mjera, način izvješćivanja građana, zdravstvenih službi, sanitarne inspekcije i drugih, broj djelatnika i ekipa, sredstva i opremu koja će se koristiti, opis tehnološke primjene, kao i provedene mjere zaštite okoliša.