Press "Enter" to skip to content

DANI ZDRAVSTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

718

U organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i EPOS projekta u periodu od 07.-10.06. 2011. godine u u Centru «Skenderija»- Sarajevski Sajam održat će se već drugu godinu zaredom manifestacija «Dani zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom ove manifestacije mnoge zdravstvene ustanove, NVO, zavodi za javno zdravstvo, klinike, fondovi, farmaceutske kuće predstavit će svoje aktivnosti, programe, savremene proizvode i druga dostrignuća iz oblasti zdravstva – farmacije, javnog zdravstva, primarne zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja i dr. Osim toga, tokom trajanja manifestacije biće održano niz okruglih stolova, prezentacija, radionica, stručnih sastanaka, konferencija, uz učešće preko 1000 učesnika iz BiH i inostranstva.

U okviru navedene manifestacije, sa aspekta unapređenja javnog zdravstva, posebno je značajno održavanje konferencije «Iskustva i izazovi u novom javnom zdravstvu», koju je otvorio Sredoje Nović, ministar civilnih poslova BiH. Inače, konferencija je epilog Projekta «Jačanje instituta/Zavoda za javno zdravstvo u BiH, koji je finansirala Evropska unija(IPA) a implemetirao EPOS Health management u suradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BIH i entitetskim ministarstvima zdravstva.

U realizaciji manifestacije uključile su se i sarajevske općine (Novo Sarajevo i Novi Grad) i škole koje će zajedno sa Ministarstvom zdravstva FBiH, Zavodom za javno zdravstvo FBiH, Ministarstvom sporta i kulture FBiH, Zavodom za javno zdravstvo kantona Sarajevo, nevladinim organizacijama(Udruženje PROI, Partnerstvo za zdravlje, Partnerstvo za javno zdravlje, Narko-Ne, Fondacija FAMI, HKO Krug Svetog Ante, Trauma Centar, KJU Porodično savjetovalište, JU TZ kampus, IBFAN, Asocijacija XY, Crveni Križ FBiH i uz podršku Novonodirsk Pharma d.o. Oni će organizirati kulturno-rekreativno-sportski dio ove manifestacije – postaviti štandove s zdravstveno- promotivnim materijalima, organizirati i realizirati u poslijepodnevnim satima niz sportskih i likovnih takmičenja na prostoru Vilsonovog šetališta u Sarajevu.