Press "Enter" to skip to content

Danas je Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

0

crvenatrakaPrvi decembar/prosinac, Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a, obilježen je danas na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. “Javni čas” u sva tri bosanskohercegovačka grada simbolično je počeo u 11:55h, pod sloganom “Ostvarili smo uspjeh, održimo ga”.

Od 1986. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze HIV-om u BiH, do kraja 2015. godine u BiH je registrirano 287 osoba sa HIV infekcijom. Dominantni put prijenosa je seksualni, od čega 45% heteroseksualni, 39% homo/biseksualni, dok je u 8% slučajeva put prijenosa injekciono korištenje droga. Prim. dr Jelena Ravlija kazala je kako stopa preživljavanja od ove bolesti iznosi 80-100% ukoliko je blagovremeno utvrđena dijagnoza i ako se redovno koristi terapija.

U 2015. godini, registrirano je 13 novih HIV pozitivnih slučajeva, od čega 10 u Federaciji BiH i 3 u RS. Posljednjih 5 godina, u BiH se u prosjeku registrira 20-25 novih HIV pozitivnih slučajeva, što BiH svrstava u zemlje sa niskom razinom učestalosti HIV infekcije, zahvaljujući, između ostalog, i rezultatima postignutim u okviru Projekta koji je realiziran uz podršku Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a.

“Kada je u pitanju diskriminacija osoba koje žive sa HIV-om, istraživanja pokazuju da postoji određeni stepen stigme i diskriminacije, čak i kod onih koji pružaju zdravstvene usluge. Upravo se taj problem navodi kao jedan od razloga zašto pojedini oboljeli ne žele potražiti stručnu pomoć”, istakli su dr Jelena Ravlija i dr Zlatko Vučina iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na današnjem “Javnom času” u Mostaru.  Stoga su jasni ciljevi Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a o podizanju svijesti o potrebi kontinuiranog dostavljanja lijekova za terapiju HIV pozitivnim osobama, važnosti testiranja, kao i smanjenje stigme i diskriminacije ljudi koji boluju od ove bolesti ili su zaraženi virusom.

[gallery_master theme=”thumbnails” source_type=”individual” id=”10″ gallery_type=”only_images” show_title=”show” show_desc=”show” lightbox=”enabled” order_by=”random”] [/gallery_master]