Press "Enter" to skip to content

Dan seksualne i reproduktivne slobode

839

DAN SEKSUALNE I REPRODUKTIVNE SLOBODE

Mladi ljudi imaju pravo, kao seksualna bića, svugdje u svijetu, bez obzira na spol, religiju, boju, seksualnu orijentaciju, mentalno ili fizičko stanje da:

 • Budu svoji i odlučuju samostalno u odnosu na svoju seksualnost, sigurnost i želju da se vjenčaju ili ne, kao i planiraju porodicu/obitelj.
 • Pravo da znaju o sexu, kontracepciji, SPB/HIV-u, svojim pravima
 • Pravo na zaštitu-od neželjene trudnoće, seksualnog nasilja, spolno prenosivih bolesti, uključujući HIV.
 • Pravo na korištenje zdravstvene zaštite, koja treba da je dostupna, povjerljiva, dobrog kvaliteta i u kojoj se ophode s poštovanjem prema njima.
 • Pravo da budu uključeni u programe planiranja, sudjelovanja na sastancima, seminarima, i imaju utjecaja na vlade i druge donosioce odluka.


Prema istraživanjima u Federaciji BiH:

 • 2008 g., skoro 8% šesnaestogodišnjaka u FBiH se upustilo u spolni odnos bez kondoma, od čega 15% dječaka i 2% djevojčica . (1)
 • U prosjeku seksualna aktivnost započinje sa 16 g. godina, za oba spola, a djevojke godinu do dvije kasnije se upuštaju u svoj prvi seksualni odnos. (5, 3)
 • U brak stupa 1% žena mlađih od 15 g, a 10% prije punoljetstva. U istoj životnoj dobi 15-20 g. je 19% udatih za partnera starijeg od sebe 10 i više godina, a u skupini 20-24 je 11% s starijim bračnim drugom. (2)
 • 26% žena 15-24 g. imalo je polne odnose s povremenim partnerom-ima u prethodnoj godini, tek 71% koristi u takvom odnosu kondom. (2)
 • 2008 g., po skoro urađenim istraživanjima, povezanost rizičnog i neodgovornog seksulnog ponašanja koje podrazumijeva ne korištenje kondoma među osobama koje imaju seks s istim spolom (muškarci) ili pak ostvaruju neki profit/uslugu – (žene) je iskazan u slijedećem:
 • Samoprocjena o riziku od HIVa, kao spolno prenosive bolesti i navode se 52 % kao malen, odnosno da ga nema 21% , dok SW 4% nemaju, a skoro 50% ga smatra umjerenim. Ipak je više od četvrtine uvjereno da imaju vrlo velik rizik da se zaraze HIV-om tj spolno prenosivom bolešću.
 • Seks je zastupljen u alkoholiziranom stanju među 61% muškaraca s drugim muškarcem, a među seksualnim radnicama je seksualni odnos u alkoholiziranom stanju prijavilo 90% ispitanica. (3)
 • U razdoblju od 1989. do 2007. godine, u FBiH je ukupno registrirano 86 HIV pozitivnih osoba, od kojih 57 s razvijenim oboljenjnem, AIDS –om, do sad je evidentirano 38-umrlih. Dominantni put prijenosa HIV infekcije je heteroseksualni, zatim homo-biseksualni, te injekcionom zloupotrebom droga. (4)
 • 64% podržava dikriminirajući stav prema osobama oboljelim od HIV-a. (2)                                1% ispitanih žena koristi neki savremeni oblik kontracepcije, a 97% trudnica je bilo obuhvaćeno perinatalnom zaštitom. (2)
 • STD/I tj spolno prenosive bolesti/infekcije, se vrlo malo prijavljuju. Stanovništvo je sklono “samoliječenju“, slobodnom kupovinom  lijekova u apotekama.

Mladje osobe su sklone upuštanju u seksualne odnose i pod utjecajem sredstava koja mijenjaju raspoloženje-psihoakativnih ili alkohola. Rizičnost od neodgovornog seksualnog ponašanja raste pod djelovanjem tih supstanci.

U Federaciji je otvoreno 10 Savjetovalište za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje, na HIV-AIDS i Hepatitis, pri bolnicam ili kantonalnim zavodima za zdravstvenu zaštitu, za koje ne treba uputnica.

Takođe, u sklopu rada nekoliko NVO u Federaciji BiH, radi se na dodatnoj edukaciji zdravstevnih profesionalaca o prijateljskom pristupu mladima, a saradnja je evidentna u Sarajevskom kantonu sa Zavodom za zaštitu majčinstva. Cilj je proširiti mrežu ovakvih ustanova, i približiti i omogućiti pristupačnost mladoj populaciji.

Mnogo je programa o seksualnom i reproduktivnom zdravlju koji se sprovode u školama diljem Federacije, i pored odobrenja od strane nadležnih ministarstava (zdravstva i obrazovanja), nikada nije urađena evaluacija postignutoga.
Istraživanja ponašanja su rađena uglavnom sporadično, u sklopu ciljanih drugih istraživanja ili kod određenih subpopulacija.


Reference:

 1. ESPAD – Evropski projekt istraživanja o pušenju, alkoholu i drogama u srednjim školama, Federacija Bosne i Hercegovine, FBiH. Zavod za javno zdravstvo FBIH, MInistarstvo zdravstva, EMCDDA. Sarajevo, 2008.
 2. MICS – Istraživanje višestrukih pokazatelja, Direkcija za ekonomsko planiranje BIH, Ministarstvo zdravstva FBiH, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, UNICEF, Sarajevo 2007.
 3. Istraživanje rizičnog ponašanja u odnosu na HIV prevalencu među grupama pod povećanim rizikom, Zavod za javno zdravstvo FBIH, Sarajevo 2008.
 4. Zdravstveno stanje stanovništva FBiH za 2007. g., Zavod za javno zdravstvo FBiH, 2008.
 5. Studija o ponašanju adolescenata u institucijama kolektivnog smještaja u BiH / Preliminarni rezultati za FBiH /2009.