Javni oglas za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

Categories: Centar, Novosti

Poštovani,

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (ZZJZ FBiH), u suradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (EFSA UNSA) i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru (MF SVMO), uz učešće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a uz suglasnost Federalnog ministra zdravstva, objavljuje Javni oglas za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.

Oglas će biti objavljen u Dnevnom listu “Avaz” i “Večernjem listu” Mostar u utorak, 17. 01. 2017. godine.

Javni oglas možete preuzeti ovdje BH verzija –  Javni oglas za edukaciju iz Zdravstvenog menadžmenta 01.2017.

Javni oglas možete preuzeti ovdje HR verzija - Javni oglas za edukaciju iz Zdravstvenog menadžmenta hr 01.2017.

Prijavnica za edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta

Categories: Centar

Prijavnicu možete preuzeti OVDJE

Javni oglas za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

Categories: Centar, Novosti

Poštovani,

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (ZZJZ FBiH), u suradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (EFSA UNSA) i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru (MF SVMO), uz učešće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a uz suglasnost Federalnog ministra zdravstva, objavljuje Javni oglas za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.

Oglas je objavljen u dnevnim novinama “Večernji list” i “Dnevni avaz”.  Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana posljednje objave.

Javni oglas 07.2016.

Oglasi za novine

Categories: Centar, Novosti

Federalni ministra zdravstva, doc.dr.sc.Vjekoslav Mandić, dao je suglasnost na sadržaj redizajniranog Programa KPE kao i na liste nositelja i sunositelja modula koje je predložila imenovana Radna grupa.

Nastava za kandidate osnovne razine edukacije (SHCE 1) održavat će se u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, ul. M.Tita br.9, a za srednju razinu edukacije(SHCE 2) i naprednu razinu edukacije (SHCE 3) održavat će se kontinuirano u prostorima Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 70/III.

(Redizajnirani Program edukacije sa modulima, te nositeljima i sunositeljima modula nalazi se na našoj web stranici edukacija.zzjzfbih.ba)

Kandidati osnovne razine edukacije (SHCE1) slušati će nastavu iz modula „Uvod u zdravstveni sustav“, kandidati  srednje razine edukacije (SHCE2) iz modula „Ekonomika u zdravstvu“, a kandidati napredne razine edukacije (SHCE3) iz modula „Računovodstvo, revizija i analiza financijskih izvještaja

Oglas za novine 20.01.2016. – hrvatski jezik – Preuzmi dokument
Oglas za novine 20.01.2016. – bosanski jezik – Preuzmi dokument

 

Plan edukacije

Categories: Centar

SHCE 1 – Osnovna razina edukacije ( ZZJZ F BiH SA)
16.-17.10. Uvod u zdravstveni sustav : Dr.sc. Enida Imamović
30.-31.10. Osnove menadžmenta : Prof.dr.sc. Aziz Šunje
06.-07.11. Etika u zdravstvu : Doc.dr.sc. Ivo Curić i Dr.sc. Zlatan Delić Read more

© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
  • Twitter
  • YouTube