Centar za zaštitu od zračenja

Centar za zaštitu od zračenja se sastoji od četiri segmenta/laboratorije:

 • Kontrola izvora jonizirajućih zračenja,
 • Medicinska kontrola radnika profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju
 • Personalna dozimetrija radnika profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju
 • Kontrola radioaktivnosti biosfere

Djelatnost uključuje sljedeće oblasti:

 • Analitičke i instrumentalne tehnike,
 • Radioanalitičke tehnike,
 • Radijaciona metrologija i dozimetrija,
 • Radijaciona zaštita,
 • Sigurnost i bezbjednost izvora radijacije.

Na osnovu zakonskih obaveza vrši se:

 • Kontrola zaštite od jonizirajućih zračenja na aparatima ili radioaktivnim materijama koje se koriste u medicini, industriji i opštoj upotrebi u svrhu procjene stepena izloženosti jonizirajućim zračenjima osoba koji rade sa tim aparatom ili materijama kao i pojedinaca iz stanovništva. Kontrola kvalitete rentgenskih aparata u dijagnostičkoj radiologiji
 • Medicinski pregled radnika profesionalno izloženih jonizirajućem zračenja;
 • Mjerenje doza koje primaju lica profesionalno izložena jonizirajućem zračenju;
 • Mjerenje sadržaja radionuklida (aktivnosti) u uzorcima zemlje, vode, zraka, hrane;
© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless