Centar za zaštitu od zračenja

Voditelj Centra: Delveta Deljkic

E-mail: d.deljkic@zzjzfbih.ba

Centar za zaštitu od zračenja obavlja sljedeće poslove:

 • zdravstvenu kontrolu osoba profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju, vođenje baze podataka o periodičnim pregledima tih osoba te izrada godišnjeg izvještaja
 • poslove personalne dozimetrijske kontrole osoba profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju kroz praćenje doza zračenja zaposlenih na izvorima jonizirajućeg zračenja i izrada godišnjeg izještaja uvezanog sa periodičnim liječničkim pregledima
 • poslove kontrole zaštite na otvorenim i zatvorenim izvorima jonizirajućeg zračenja i generatorima x-zraka, identifikacije nepoznatih izvora zračenja, demontaža i odlaganje radioaktivnog otpada sa područja FBiH u saradnji sa nadležnim tijelima, vođenje registra skladišta radioaktivnog otpada, učešće u radu RKB jedinice u sastavu Federalne uprave civilne zaštite, saradnja sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) kroz sudjelovanje u regionalnim i nacionalnim projektima
 • prikupljanje, obrada i dostavljanje podataka iz oblasti zaštite od jonizirajućeg zračenja u FBiH na propisanim statističkim obrascima
 • prati, analizira i ocjenjuje utjecaj jonizirajućeg zračenja na okoliš (voda, hrana,zrak, tlo) i zdravstveno stanje stanovništva na području FBiH
 • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost-radioaktivnost vode za piće, površinskih i otpadnih voda, namirnica i predmeta opće upotrebe i građevinskog materijala
 • sudjeluje u uvođenju i implementaciji sistema kvalitete u skladu sa EN ISO 17025
 • sudjeluje u školovanju iz područja jonizirajućeg zračenja
 • sudjeluje u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja, surađuje sa federalnim i kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo, sanitarnom i tržišnom inspekcijom, te Agencijom za sigurnost hrane BiH
 • izdaje godišnju publikaciju Monitoring Radioaktivnosti životne sredine FBiH sa ciljem procjene efektivne doze stanovništva

U sastav Centra za zaštitu od zračenja spadaju:

 • Odjel za praćenje profesionalne ekspozicije
 • Odjel za kontrolu ekspozicije stanovništva

 

 

 

 

 

© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
 • Twitter
 • YouTube