Biblioteka ZZJZFBIH
bilblioteka
750_0465-min

Biblioteka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bih je najstarija, i po naučnoj i kulturno-istorijskoj vrijednosti svoga fonda najznačajnija medicinska biblioteka u Bosni i Hercegovini. Osnovana kratko vrijeme nakon formiranja Zavoda 1923. godine, sistematski je sakupljala i čuvala medicinsku i drugu literaturu, publikovane, ali i nepublikovane izvore vrijednih informacija iz svih oblasti medicine i drugih srodnih područja.

Biblioteka u svom fondu sadrži oko 10 000 knjiga, vrijednu kolekciju periodičnih publikacija (neke od njih u kontinuitetu od preko 100 godina), zbirku starih knjiga i rukopisa od izuzetne naučne i istorijske vrijednosti, ali i monografske i periodične publikacije iz oblasti javnog zdravstva, epidemiologije, promocije zdravlja i zdravog načina života, zaštite okoliša te savremena izdanja na engleskom jeziku iz oblasti zdravstvenog menadžmenta i AIDS/HIV-a.

Publikacije

Dan borbe protiv HIV/AIDS-a

1.decembar – Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

Hladni lanac

Hladni lanac i sigurno injektiranje

Vakcina protiv pertusisa

Vakcina protiv pertusisa – dokumenti o stavu SZO

Plava knjiga

Standardi i normativi

Globalno istraživanje pušenja kod djece

Knowledge, attitude and behaviour related smoking among school children in the Federation of Bosnia and Herzegovina 2003 – 2008

Health behaviour in school-aged children

Health behaviour in school-aged children survey:

Federation of Bosnia and Herzegovina year 2002

Bio-bihevioralno istraživanje među injekcionim korisnicima droga

Bio-bihevioralno istraživanje među injekcionim korisnicima droga u pet gradova u BiH:
Banja Luka, Bijeljina, Mostar, Sarajevo, Zenica

Bihevioralna i biološka studija nadzora među injekcijskim korisnicima droga u Bosni i Hercegovini, 2012

Bihevioralna i biološka studija nadzora među injekcijskim korisnicima droga u Bosni i Hercegovini, 2012

Izvještaj o bihevioralnom i biološkom istraživanju među injekcionim korisnicima
droga u Bosni i Hercegovini, 2009

Izvještaj o bihevioralnom i biološkom istraživanju među injekcionim korisnicima droga u Bosni i Hercegovini, 2009

Vodiči

Vodič za preventivne mjere iz mentalnog zdravlja

Teorijsko-praktični okvir za preventivno promotivne programe u mentalnom zdravlju 2017.

Vodič za osoblje kazneno-popravnih ustanova

OPIOIDNA SUPSTITUCIJSKA TERAPIJA (OST) Vodič za osoblje kazneno-popravnih ustanova

Vodič za nadzor nad morbilima

Vodić za nadzor nad morbilima

Izvještaji

Promotivni materijali

Svjetski dan prevencije suicida
Svjetski dan borbe protiv osteoporoze
Svjetski dan mentalnog zdravlja