Press "Enter" to skip to content

Baza ispitnih pitanja za pismeni i usmeni dio ispita za SHCE 1

1,572

U prilogu možete naći bazu ispitnih pitanja za pismeni i usmeni dio ispita predviđen za provjeru znanja polaznika sa nivoa SHCE 1, iz Mostara i Sarajeva.

Provjera znanja održati će 11.01.2014.g., sa početkom u 10h, u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog Fakulteta u Sarajevu, ul. Skenderija 70 na trećem spratu.