Program prevencije faktora rizika

«PROGRAM PREVENCIJE FAKTORA RIZIKA U TIMOVIMA OBITELJSKE MEDICINE I LJEKARA OPĆE MEDICINE ZA REGISTRIRANE PACIJENTE U KANTONU SARAJEVO I ZAPADNO-HERCEGOVAČKOJ ŽUPANIJI”.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BIH je u periodu 2006-2007. godine bio glavni implementator «Programa prevencije faktora rizika utimovimaobiteljskemedicineiljekaraopćemedicinezaregistriranepacijenteuKantonuSarajevoiZapadnohercegovačkoj županiji”.

Pilotprojekatjepokazaopunusvrsishodnosttepotvrdioznačajbudućihprogramskihpreventivnihaktivnostiipotrebunjihovogproširenjenaostalekantonei županije. Federalnoministarstvozdravstvajetakođe, podržalooveaktivnostiizProjektasciljemdaseonenastavealiuzobavezuredovneevaluacijeianalizepreventinogradasvihtimovaobiteljskemedicineinjihovogutjecajanaunapređenjazdravstvenogstanjastanovništva.

Pročitajte više

Svjetski dan borbe protiv raka, 04. Februar/Veljača 2008.

DJETINJSTVO BEZ DUHANSKOG DIMA

Širom svijeta, 4. februar/veljača se obilježava kao  Svjetski dan borbe protiv raka koji je ove godine pod sloganom„ I ja volim svoje djetinjstvo bez duhanskog dima„  posvećen značaju zaštite zdravlja djece i prava na odrastanje u sredinama i okruženjima gdje su zaštićeni od izloženosti  duhanskom dimu od strane drugih.

Pročitajte više