Press "Enter" to skip to content

Aktualnosti u zdravstvenom sektoru

0

U toku je realizacija Projekta “Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini” , koji je razvijen i podržan u partnerstvu između Švicarske agencije za razvoj i suradnju ( SDC ) i Svjetske zdravstvene organizacije ( SZO). U okviru ovog projekta komponente 2: Prilagodba/ izrada instrumenata, materijala i setova indikatora za implementaciju, monitoring i evaluaciju intervencija iz domena procjene rizika i menadžmenta kardiovaskularnih bolesti (CVRAM) od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, razvijeni su i publikovani vodiči za prevenciju, nadzor i tretman kardiovaskularnih bolesti i smjernice vodećih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti  koji su namjenjeni timovima obiteljske medicine u Federaciji BiH. U pripremi vodiča aktivno su učestvovali predstavnici Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine.

U suradnji i podrškom kancelarije SZO u BiH, do sredine oktobra 2017. god. od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH,  obaviće se više stručnih tematskih skupova sa ciljem prezentacije vodiča i smjernica za prevenciju, nadzor i tretman kardiovaskularnih bolesti u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici i Bihaću.