Press "Enter" to skip to content

Temeljni akti ZZJZFBIH

 1. Statut Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 5/14)
 2. Strateški plan Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH 2014. – 2019.
 3. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ZZJZ FBiH 27/12/2012
 4. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ZZJZ FBiH 23/5/2013
 5. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ZZJZ FBiH 30/7/2014
 6. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ZZJZ FBiH 25/10/2017
 7. Pravilnik o radu ZZJZ FBiH 7/9/2006
 8. Izmjene i dopune Pravilnika o radu ZZJZ FBiH 28/12/2006
 9. Izmjene i dopune Pravilnika o radu ZZJZ FBiH 19/12/2007
 10. Izmjene i dopune Pravilnika o radu ZZJZ FBiH 29/2/2008
 11. Izmjene i dopune Pravilnika o radu ZZJZ FBiH 28/12/2011
 12. Pravilnik o akademskom i stručnom usavršavanju uposlenika ZZJZ FBiH 29/7/2013
 13. Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima u ZZJZ FBiH 7/7/2016
 14. Pravilnik o javnim nabavama ZZJZ FBiH 25/10/2017
 15. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma ZZJZ FBiH 11/12/2014
 16. Pravilnik o zaštiti od požara u ZZJZ FBiH 18/1/2017