Press "Enter" to skip to content

Akcija “Let’s Do It – milijun sadnica za 1 dan”

1,087

Let’s Do It – milijun sadnica za 1 dan”, naziv je za veliku volontersku akciju sadnje drveća u Bosni i Hercegovini. Akcija je posvećena prije svega pošumljavanju šumskog zemljišta, ali i sadnji drveća u parkovima, drvoredima, dvorištima i sl. Akcija se planira provesti sinkronizirano u jednom danu na teritoriji cijele BiH – četvrtak, 24. listopad 2013. godine, s početkom u 10 sati.

Akciju organizira UG “Ruke” iz Sarajeva u suradnji sa UG „Mozaik prijateljstva“ iz Banja Luke, odnosno u partnerstvu sa vladinim sektorom, javnim i privatnim privrednim subjektima, školama/fakultetima i drugim nevladinim organizacijama/ udrugama i uz podršku međunarodne zajednice, akademske zajednice, javnih i privatnih medija (elektronskih i tiskanih medija), te uglednih osoba iz javne društvene i poslovne sfere života.

Podsjetimo se, u posljednjih godinu dana organizirane su dvije velike akcije čišćenja ilegalnih deponija otpada pod nazivom “Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan”. Akcije čišćenja su realizirane uz veliku pomoć partnera, sponzora i prijatelja projekta, te uz nesebičnu pomoć i podršku brojnih volontera.

Prva akcija 09. rujna 2012. godine s aktivnim sudjelovanjem 37 500 volontera iz 105  općina u kojoj je očišćeno 5 500 000 kg otpada.Druga akcija 18. svibnja 2013. godine i rezultati su bili još bolji: aktivno sudjelovanje 47 970 volontera iz 107 općina, a očišćeno je 5 000 000 kg otpada.

Ideja za sve akcije „Let’s Do It“proizašle su iz spoznaja o općenito lošem odnosu prema okolišu  u Bosni i Hercegovini kao i potrebi aktivnijeg sudjelovanja građana u zaštiti i očuvanju prirode koja je naše neprocjenjivo bogatstvo. Pored akcija čišćenja prirodnog okruženja od otpada kojeg stvaramo mi ljudi svojim radom i nesavjesnim ponašanjem, u ovoj akciji se pokušavaju obnoviti šume i nasade općenito te u fokus javnosti staviti općekorisne funkcije šuma. Naši sugrađani nisu upoznati sa svim vrijednostima i važnostima  šuma koje se najčešće promatraju isključivo kao tvornice trupaca. Dakako, šume su puno više od toga.

Šume su najsloženiji ekosustav na Zemlji. Uz mora i oceane najveći su proizvođač kisika, što uz zrak obogaćen eteričnim uljima ima i pozitivno djelovanje na poboljšanju zdravstvenog stanja ljudi. Dom su za mnoge ljekovite biljke i plodove koje se koristi u proizvodnji hrane, lijekova i kozmetičkih pripravaka. Šume su važan, ponegdje i glavni, element nacionalnih parkova i parkova prirode. Svojim postojanjem i djelovanjem na širu i užu okolicu, šume povoljno utječu na zaštitu zemljišta od razornog djelovanja oborina i vjetrova, na režim voda, klimu, prinos poljoprivrednih kultura, stanje vodnih akumulacija, odvijanje prometa, zdravstvene i higijenske uvijete života, razvoj turizma, ljepotu krajolika pa čak i na dužinu ljudskog života.
Šume, osim što su neiscrpan rezervoar drveta i drugih šumskih proizvoda, jedan su od bitnih uvjeta egzistencije društvene proizvodnje i života ljudi uopće.
Ono što šumu čini nezamjenjivom za zaštitu i unapređenje čovjekova okoliša jest činjenica da se općekorisne funkcije šuma, koje su od vitalnog značenja za održavanje dobre kvalitete zraka, vode i zemljišta kao najvažnijih komponenti životne sredine, ne mogu nadoknaditi nikakvim tehničkim sredstvima.
Specifičnost šume je da je obnovljivo prirodno bogatstvo. Prirodne šume BIH, svojim velikim blagotvornim utjecajem na okoliš imaju iznimnu vrijednost.

Prema podatcima Ujedinjenih naroda, šumske površine u svijetu u posljednjih 15 godina smanjene su za više od trostruke površine Njemačke, a gubitak se nastavlja iz dana u dan. Šume danas ugrožavaju kako loše gospodarenje tako i požari, zagađenje zraka, tla i vode te kisele kiše. Nepostojanje zakona o šumama BiH, krađa i nelegalna sječa predstavljaju ozbiljnu prijetnju za budućnost šume kao jednog od najznačajnijih prirodnih resursa.

Naše šume su, ipak, i pored svega poznatoga:

  • svakodnevno izložene nelegalnim sječama,
  • u njih se već godinama nepropisno odlažu velike količine otpada,
  • nisu dovoljno dobro sustavno zaštićene od napada patogena i štetnih insekata,
  • u velikim površinama minirane (više od 100.000 ha),
  • nedovoljno zaštićene od požara koji šumskom fondu nanese višemilijunske štete…

 

Ciljevi ove akcije su:

  • Zasaditi 1.000.000 sadnica drveća;
  • Osigurati sudjelovanje najmanje 20.000 volontera;
  • Podići svijest i educirati javnost o zaštiti životne sredine i važnosti šumskih ekosustava putem mnogobrojnih projektnih aktivnosti koje su usmjerene ka edukaciji građana kroz ekološko-edukativne programe, medijske kampanje, okrugle stolove, promocije i druge aktivnosti.
  • Podići svijest ljudi o tomu da je zaštita prirode važna za sve nas kao i nove generacije koje dolaze.
  • Povezati ljude, osobito mlade, i pokazati da zajedničkim snagama možemo graditi bolje uvjete za život za sve nas, tj. bolje sutra.

 

I mi se pridružujemo ovoj akciji sa željom da doprinesemo podizanju svijesti o važnosti našeg odnosa prema okolišu kao važnom čimbeniku zdravlja i zaštite zdravlja naših građana.