Press "Enter" to skip to content

85 godina Zavoda za javno zdravstvo FBiH

568

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine ove godine obilježava 85 godina svoga postojanja i djelovanja. Zavod je najstarija zdravstvena  ustanova ove vrste u Bosni i Hercegovini. Od svog nastanka 1923. godine kada je formirana Stalna bakteriološka stanica, koja se ujedno smatra i početkom razvoja institucionalne javno-zdravstvene djelatnosti u BiH do danas Zavod je često mijenjao svoj naziv.  Od Stalne baktriološke stanice, preko Centralnog higijenskog zavoda (1924. godine) , Zavoda za zdravstvenu zaštitu BiH (1965. godine) do današnjeg Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (1998. godine) ova javno zdravstvena insitucija je prošla put dug 85 godina teških zdravstvenih ali i društveno-političkihi i socio-ekonomskih turbulencija. Kroz čitav taj period promjena modificirala se i prilagođavala stručno, organizaciono i kadrovski aktuelnim javno-zdravstvenim potrebama i izazovima. Slične institucije organizirale su se i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine- Banja Luci,  Mostaru, Tuzli itd.

Preventivne zdravstvene institucije, kao što je Zavod za javno zdravstvo, ne donose brze, preko noći spektakularne medicinske  rezultate. To je dugotrajan, mukotrpan, uporan rad na praćenju zdravstvenog stanja stanovništva,  upozoravanju, sprečavanju i otklanjanju uzroka obolijevanja. U različitom vremenu i različiti zdravstveni izazovi. Period stare Jugoslavije , period rugog svjetskog rata kao i poslijeratni period karakterizirale su velike epidemije pjegavca, trbušnog  tifusa, dizenterije, ali i postojanje širokih žarišta leusa, lepre, malarije, trahoma itd. Zdravstveni radnici u teškim socioekonomskim uslovima uspjeli su promijeniti zdravstvenu sliku i patologiju stanovništva. Eradikacija i smanjenje epidemija zaraznih bolesti, smanjenje smtnosti dojenčadi, smanjenje općeg mortaliteta, produženje životnog vijeka, ali i razvoj novih mrežnih zdravstvenih kapaciteta i opće unapređenje zdravstvenog stanja stanovništva. Mnogo je zdravstvenih djelatnika učestvovala u tom procesu, i znanih i neznanih, njihove zasluge su nemjerljive. Teško ili nemoguće je sve ih nabrojati, ali dva liječnika, pionira i utemeljitelja javno-zdravstvene djelatnost u BiH moraju se pomenuti : Dr Andrija Štampar i dr Milan Jovanović- Batut.

Danas  se javno zdravstvena djelatnost susreće sa novim javno-zdravstvenim rizicima i izazovima. Tome su , naravno doprinijeli novi, suvremeni socioekonomski, politički i zdravstveni uslovi koji imaju svoje lokalne, ali i sve izraženije globalne probleme i sadržaje. Takva situacija zahtijeva potpuno nove i drugačije odgovore do kojih se mora doći reformskim procesima i promjenama te novim strateškim opredjeljenjima. Javno zdravstvo u  FBiH pa i u cijeloj Bosni i Herecegovini susreće se sa nizom novih javno.zdravstvenih izazova. Prije svega, problemi vodosnabdijevanja i odlaganja krutog otpada, opasnosti od tisuća minskih polja,neadekvatna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost, povećan broj štetnih navika stanovništva, tzv, nezdravi stil života, problemi bolesti ovisnosti(duhan, alkohol, droga), porast masovnih nezaraznih oboljenja(kardiovaskularne bolesti i karcinomi), pad nataliteta, fertiliteta i prirodnog priraštaja a porast učešća starijeg stanovništva, itd. S druge strane svijet se susreće i sa novim problemima javno-zdravstvene prirode koji sigurno neće zaobići ni naše stanovništvo, a to su problemi globalnog zagrijavanja, genetski modificirane hrane, pojave novih masovnih zaraznih oboljenja, nedostatak pitke vode itd, itd.

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u suradnji sa drugim javno zdravstvenim ustanovama i ostalim društvenim subjektima kroz proces praćenja, monitoringa, istraživanja, a posaebno, promicanja zdravlja, edukaciju i informiranje može uspješno odgovoriti, kao i dosad, na sve te javno-zdravstvene rizike i izazove. U tom cilju, a to je prije svega, zaštita i unapređenje zdravstvenog stanja stanovništva, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine definirao je svoje strateške ciljeve 2003.-2013., misiju i viziju.

STRATEŠKI CILJEVI, MISIJA I VIZIJA
ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
2003.-2013.

1. Reorganiziran Zavod sa zakonski jasno definiranom ulogom i funkcijama

2. Misija Zavoda unaprijeđena dostizanjem izvrsnih rezultata kroz osnovne djelatnosti:
•    MONITORING,
•    ISTRAŽIVANJA,
•    PROMOCIJA,
•    EDUKACIJA

3. Unaprijeđeno upravljanje ljudskim resursima kao podrška ostvarenju misije Zavoda

4. Ojačano i unaprijeđeno upravljanje materijalnim resursima

5. Ojačano liderstvo u dizajniranju zdravstvene politike i zdravstvenih strategija(zasnovano na strateškim dokumentima i partnerskim odnosima sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Evropskom unijom, Paktom stabilnosti za Jugoistočnu evropu)

MISIJA

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine je vodeća stručno-referalna, naučno-istraživačka i obrazovna ustanova iz oblasti javnog zadravstva, od punog povjerenja građana, stručnjaka i vlasti, koja kroz nadzor i monitoring, naučno-istraživački rad i promociju zdravlja aktivno utiče na unapređenje zdravstvenog stanja stanovništva.

VIZIJA

Svijest o unapređenju zdravlja i prevenciji oboljenja je postala način razmišljanja, rada i življenja, u čemu Zavod ima značajno učešće!
Zavod je stjecište stručnjaka i naučnika sa međunarodnim ugledom i visoko pozicioniran u sistemu javnog zdravstva Jugoistočne evrope, sa značajnim utjecajem na poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i kreiranje zdravih javnih politika u suradnji sa svim javno-zdravstvenim ustanovama, drugim sektorima i uz punu podršku zajednice.

Print Friendly, PDF & Email
Pratite nas na socijalnim mrežama