Press "Enter" to skip to content

Termin za obavljanje pripravničkog staža za magistre farmacije

0

Obavještavamo Vas da je termin za obavljanje pripravničkog staža za magistre farmacije zakazan za 17.10.2017,  sa početkom u 10 sati, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u Sarajevu, Maršala Tita 9.

Ime i prezime

 1. Bešović Adnan
 2. Hamizić Miralem
 3. Softić Amina
 4. Bećirović Vildana
 5. Mešić Maida
 6. Altić Emina
 7. Beganović Emina
 8. Begović Amina
 9. Muratović Dinka
 10. Prlić Dragana
 11. Ajdinović Zejna
 12. Ćurevac Belma
 13. Demirović Anisa
 14. Rakanović Amar
 15. Hajdarević Emir
 16. Andrić Kristina
 17. Mujkić Emina
 18. Tubić Jasna
 19. Mujić Mirsela
 20. Mitrović Nevena
 21. Salkić Lejla
 22. Zilić Irna
 23. Malkić-Vuković Jasmina