Press "Enter" to skip to content

4. veljače/februar – Svjetski dan borbe protiv raka

8,649

World-Cancer-Day-2013-wallpaper

Svjetski dan borbe protiv raka obilježava se svake godine 4. veljače i predstavlja  inicijativu pod kojom se svijet može udružiti u borbi protiv globalne epidemije raka. Svake godine na ovaj dan Svjetska zdravstvena organizacija i Međunarodna unija za borbu protiv raka promoviraju  što učinkovitije mjere u borbi protiv raka kroz podizanje svijesti o malignim oboljenima, promicanje mogućih načina prevencije, dijagnosticiranja i liječenja te  povećanje kvalitete života oboljelih.

Rak, drugi po učestalosti uzrok smrti, odmah iza bolesti srca i krvnih žila, zbog visoke učestalosti faktora rizika za njegov nastanak, produljenog očekivanog trajanja života stanovnika, time i daljnjeg porasta broja novooboljelih od raka, predstavlja značajan javnozdravstveni problem.Registar raka, kao poseban informacijski sustav namijenjen kontinuiranom prikupljanju, pohrani i analizi podataka o osobama oboljelim od raka, predstavlja najefikasniju metodu procjene i kontrole utjecaja malignih tumora na zajednicu doprinoseci time  uspješnijoj prevenciji i odgovarajućem liječenju.

Prikupljanje zdravstveno-statističkih podataka regulirano je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine FBiH» broj 29/05),  Zakonom o statistici u Federaciji BiH  («Službene novine FBiH», broj 63/03), Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva (Sl.novine FBiH, br.37/12) te Programima statističkih aktivnosti i Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti FBiH. Na osnovu članka 18. stavak 1., u vezi s člankom 16. točka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federalno ministarstvo zdravstva je donijelo i Uputu o mjerama i aktivnostima za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje maligne neoplazme («Službene novine FBiH», broj 2/08).

Proces registracije raka u FBiH je decentraliziran. Zdravstvene ustanove primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, kao i privatna zdravstvena djelatnost, prema naprijed navedenim zakonskim aktima, su obvezni dostavljati prijave obolijevanja/umiranja od raka nadležnom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo, koji nakon logičke obrade i unosa u softver, elektronski dostavljaju podatke u Zavod za javno zdravstvo FBiH gdje se objedinjuju, obrađuju, analiziraju, interpretiraju i publiciraju.  Sustavom koordinatora registra (mreža koordinatora na općinskim, kantonalnim i entitetskoj razini) koji imaju pristup osobnim podacima registriranih, osigurana je povjerljivost podataka.

Zbog mnogobrojnih izvora podataka, skupljanje podataka kao i njihovo povezivanje i objavljivanje je poprilično dugotrajan proces (ne samo kod nas nego i drugdje u svijetu) i obično traje dvije do tri godine cime se objasnjava ovo publiciranje izvjestaja za 2012.godinu.

U razdoblju od 2004.(kada su pokrenute aktivnosti na uspostavi Populacijskog registra raka u FBiH), do 2012. godine, ukupno je registrirano 43810 osoba oboljelih od raka (bez raka kože). Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, u istom razdoblju, 34533 osobe su umrle od raka, što čini 19,8% u ukupnom mortalitetu.

Kompletan izvještaj sa grafikonima možete naći na OVOM linku.

Dokument sa detaljnim pregledom stanja malignih neoplazmi u Federaciji Bosne i Hercegovine možete naći na OVOM linku.