Press "Enter" to skip to content

Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

0

how-aids-works-cropPovodom obilježavanja 1. decembra, Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, Udruženje specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH, u suradnji sa UNDP BIH i Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH održalo je danas stručni sastanak na temu „Aktualnosti u javnom zdravstvu u Federaciji BiH“.

Sastanku su prisustvovali Šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije za BiH Victor Olsavszky, predstavnici UNDP BIH, Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, te članovi Udruženja specijalista javnozdravstvenih discipina Federacije BiH.

Na sastanku je prezentiran finalni izvještaj HIV/AIDS programa u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Deset godina uspjeha i izazova“, zatim  „Nadzor nad zaraznim bolestima u Federaciji BiH u periodu 2010-2015. godine“, „Poboljšanje kvaliteta prijavljivanja zaraznih bolesti na području TK“ kao i „Ljudski resursi u javnom zdravstvu u Federaciji BiH“.

Istaknuto je da Bosna i Hercegovina spada u grupu zemalja sa niskom prevalencom HIV-a. HIV prevalenca je manja od 5% u bilo kojoj ključnoj populaciji izloženoj povećanom riziku (KAPS), dok je prevalenca u općoj populaciji manja od 1%.

U radzoblju od 1992. godine do oktobra 2016. godine u Federaciji BiH registrirane su 194 osobe kojima je dijagnosticirana HIV infekcija. Među njima su 93 osobe oboljele od AIDS-a. U 2016. godini registrirano je 13 novih slučajeva zaraze HIV-om, te 4 slučaja obolijevanja od AIDS-a (više o tome na 1-decembar-Svjetski dan borbe protiv HIV-AIDS-a).

Današnji stručni sastanak također je bio prilika za održavanje Izvještajne skupštine Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH, na kojoj je jednoglasno usvojen finansijski izvještaj Udruženja za 2016. godinu.

20161201_11101420161201_11081120161201_112953