Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Categories: javni

Povjerenstvo za javnu nabavu dostavilo је dana 23.03.2015. godine izvješće o ocjeni ponuda  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: M-02-02-1-17-7-18/15 od 23.03.2015., u postupku javne nabave usluga laboratorijskih analiza krvi za potrebe provođenja ponovljenog bio-bihevioralnog istraživanja pod nazivom „Istraživanje rizičnog ponašanja“.

Dokument Odluka o izboru – analize krvi konkurentski 2015 možete skinuti ovdje

© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
  • Twitter
  • YouTube