Za vas izdvajamo

Plava knjiga

Standardi i normativi zdravstvene zaštite i nomenklatura usluga u Federacije BiH

Zdravstvena stanja stanovništva

Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH

Statistički godišnjaci

Zdravstveno statistički godišnjaci Federacije BiH

Aktuelno

Utjecaj aerozagađenja na zdravlje stanovništva

Zagađenje zraka je vodeći ekološki riziko faktor za zdravlje i procjenjuje se da je gotovo trećina stanovnika evropskih gradova izložena zagađenosti zraka iznad granice koju dozvoljavaju propisi EU, navodi se u najnovijem izvještaju Evropske agencije za zaštitu čovjekove okoline (EEA).

Postoji mnoštvo aerozagađivača i bezbroj njihovih kombinacija, ali se ipak izdvajaju neki za koje se zna da nanose najveću štetu ljudskom zdravlju i životnoj sredini. Za najopasnije se smatraju ugljikovodonici, prizemni ozon, ugljen monoksid, azotni dioksid, sumpor dioksid i lebdeće čestice (dim, čađ, prašina).

Pročitajte više

Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a 2018.

Prvi decembar/prosinac, Svjetski dan  HIV/AIDS-a, obilježava se svake godine s ciljem podizanja svijesti o pandemiji AIDS-a, uzrokovanoj širenjem HIV infekcije. Obilježavanje ovog dana predstavlja priliku za ljude diljem svijeta da se ujedine u borbi protiv HIV infekcije, da pokažu potporu osobama koje žive s HIV infekcijom, i da se prisjete onih koji su umrli od posljedica bolesti.

U razdoblju od 1992. godine do kraja jedanaestog  mjeseca 2018. godine, u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federacija BiH) registrirana je 221 osoba kojoj je dijagnosticirana HIV infekcija.

Pročitajte više

Nasilje nad ženama

Jačanje zdravstvenog odgovora u vrijeme krize tj.vanrednih stanja

Zastupljenost nasilja nad ženama je sveprisutno i prevladava i u zemljama koje imaju stabilnost društvenog uređenja, i nisu pogođene ni ratom, niti prirodnim ili drugim nepogodama i nesrećama koje izazivaju kolaps i krizu u sistemima države.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, kojom 25.11. započinje UN-ova 16-dnevna globalna kampanja u borbi protiv svih vidova nasilja nad ženama je:

# HearMeToo.

Pročitajte više
Dokumenti

Imunizacija

Kalendar zdravlja

Kvalitet zraka

Ambijentalni dozni ekvivalent H*(10)

Važni linkovi