Press "Enter" to skip to content

Odluka o izboru ponude

0

Odluka o izboru ponude- analiticka vaga, mikropipete za potrebe Sluzbe za zdr. ekolog. 2018 – Preuzmite dokument Odluka o izboru ponude- kalibracije TL, Graetz za potrebe Centra za zastitu od…

Obavijest za doktore medicine (specijalizanti)

0

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje…