Dobrodošli na stranicu Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

NovostiKalendar zdravstva

Europski tjedan prevencije raka vrata maternice

Categories: Novosti

IzrezakCilj je podizanja svijesti o raku vrata maternice kao preventabilnoj bolesti te poticanje na bolju edukaciju i brigu za zdravlje žena. Informiranje o simptomima, uzrocima bolesti, načinima prevencije kao i senzibiliziranje pučanstva na nužnost primarne i sekundarne prevencije raka vrata maternice, učinkovitija zaštita od spolno prenosivih infekcija, sveobuhvatnije provođenje cijepljenja te povećanje broja žena koje rade kontrolni ginekološki pregled s PAPA testom – pravi je put ka unaprijeđenju reproduktivnog zdravlja žena i spašavanju brojnih života. Read more

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Categories: javni, Novosti

Odluka o poništenju postupka

Javni poziv ZZJZFBiH objavljen 22.12.2014.

Categories: javni, Novosti

Upućujemo ovaj poziv za dostavljanje inicijalne ponude u pregovaračkom postupku za nabavku lične zaštitne opreme za zdrvstvene radnike i opremanje izolatora u kliničkim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine, primarno za opremanje izolatora u Klliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Oglas u PDF-u možete naći ovdje

Novi ciklus edukacije iz zdravstvenog menadžmenta

Categories: Novosti

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, pod nadzorom Federalnog ministarstva zdravstva, organiziraju Kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.

U prilogu možete naći Oglas i Prijavnicu za edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta za 2015. godinu.

 

Javni oglas – bosanski jezik

Javni oglas – hrvatski jezik

Prijavnica KPE iz zdravstvenog menadzmenta2015

Obilježen Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

Categories: Novosti

aidsribbonU sklopu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u saradnji sa Udruženjem specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH i UNDP BiH organizovao je danas Okrugli stol na temu „Održivost borbe protiv HIV/AIDS-a i bolesti ovisnosti u Federaciji BiH“.

O epidemiološkoj situaciji u FBiH, održivosti HIV programa u BiH, bolestima ovisnosti kao i o zamjenskoj terapiji u zatvorima govorili su prim. dr Jelena Ravlija, prim. dr Nešad Šeremet, mr sci. dr Snježana Marjanović-Lisac i prim. dr Zlatko Vučina.

Konstatovano je kako Bosna i Hercegovina spada među države sa niskom stopom rizika HIV/AIDS-u odnosu na svjetske trendove, ali i region, međutim broj registriranih osoba oboljelih od HIV/AIDS-a nije konačan, budući da u BiH živi dosta ljudi koji ne znaju svoj status. Read more

© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
  • Twitter